Gå till botten med alkoholen på sjön

Pressmeddelande
Stockholm den 27 oktober 2017

Gå till botten med alkoholen på sjön

– Båtliv är för de allra flesta en plats för frihet, semester och avkoppling. Då man får möjlighet att ta ansvar för sig själv och sin båt. Dagens sjöfyllerilagstiftning gör en rad antaganden som förbiser sjölivets karaktär.

Det säger Caroline Szyber efter att hennes motion till Civilutskottet bifallits. I motionen efterfrågar Caroline en utvärdering av lagstiftningen om sjöfylleri.

– Sjöfyllerilagen likställer framförande av båt med hur det är att köra bil. Det är en stor skillnad anser jag. Den strikta promillegräns som blev följden av detta antagande är en väldigt tydlig markering mot den som älskar båtliv, frågan är om den haft någon sjösäkerhetseffekt.

– Det är efter sju säsonger med denna lagstiftning hög tid att utvärdera på vilka premisser den kan försvaras. Vi står ensamma i Sverige gentemot våra grannländer med det här regelverket, avslutar Caroline Szyber.

Länk till min motion.

Intervju med Påkryss
Uppdatering: PåKryss skriver igen och denna gång om debatten
mitt anförande nedan:

Anf. 73 CAROLINE SZYBER (KD):
Fru talman! För många är båtlivet en viktig del av semestern och för att koppla av. Ett rikt skärgårdsliv är också viktigt för fastboende öbors möjligheter att leva och verka i denna typ av glesbygd. Det svenska båtlivet spänner över alla samhällsklasser. En majoritet av fritidsskepparna tar ett stort ansvar för säkerhet, trivsel och miljö. För den som inte har erfarenhet av båtlivet kan det vara lätt att blanda samman med biltrafik – men skillnaderna är stora.
Vägar är smala, och bilar går fort. Fjordar är stora, och det är få ställen där det finns risk för krockar. Och där risken finns råder ofta hastighetsbegränsningar. På land kan man ta sig till en granne till fots eller med taxi. På sjön är båten ofta det enda alternativet.
När sjöfyllerilagen infördes tog man fasta på att båtlivet har många likheter med bilkörning. Därför an-vände man sig också av samma promilleregler som finns för bilar för båtar. Redan tidigare visste man dock att antalet olyckor inom det spann av båtar som sjöfyllerilagen omfattar är ytterst litet. Det var inte heller alldeles självklart att en strikt promillegräns skulle stärka säkerheten till sjöss.
Detta är också skäl som har framförts i våra grann-länder. De har inte en liknande lag.
Nu har lagen funnits i sju säsonger. Det finns ett stort missnöje bland dem som bor ute i skärgården men också bland många som använder sig av båt. En lag måste ha effekt. Därför är jag glad att bland annat min motion går igenom och att riksdagen är tydlig i sitt tillkännagivande till regeringen att lagen bör utvärderas.
Utskottet konstaterar att det är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och att man vid uppföljningen bör överväga om det finns behov av ändringar i lagen.
Med det yrkar jag bifall till förslaget.

Var social, dela med dig!