Dags att kräva porrfria skolor

Skriver idag i Dagen med Marie-Louise Forslund Mustaniemi och Annika Eclund.

Vi kristdemokrater kommer att gå i täten och kräva porrfria skolor. Enligt Skolverket saknar i dag varannan skola i Sverige porrfilter och myndigheten saknar riktlinjer för detta. Hur är det möjligt? Det är en kunskap som gör mycket oroliga och upprörda. Vi kräver att regeringen agerar och ser till att Skolverket får tydliga riktlinjer och agerar för att alla skolor i Sverige måste ha porrfilter.

Enligt kriminologen Maria Dufva är det vanligt att barn exponeras för porr i skolan och forskning från Uppsala universitet visar att genomsnittsåldern när barn aktivt börjar söka efter porr är 12 år för pojkar och 13 år för flickor.

Författaren Maria Ahlin har tillsammans med Ulrika Stigberg skrivit boken ”Visuell drog” om barn, unga och nätporr och har under flera år föreläst om barns säkerhet på nätet. Hon menar att porren får sätta standarden för sexualiteten innan barn själva har utforskat den och det är fel. Barn ska inte själva ansvara för att filtrera bort porr. Hon anser att det borde vara standard med porrfilter i alla skolor. Vi delar hennes uppfattning.

Vi kan inte stå handfallna när våra barn exponeras för porr i grundskolan. Skolans uppdrag enligt skollagen är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Den feministiska rödgröna regeringen visar i handling att både jämställhets- och barnperspektivet satts på undantag när de inte agerat. Att hälften av alla skolbarn i grundskolan har fri tillgång till porr är absurt. Vi kristdemokrater tog kampen när det gällde förbud mot barnpornografi och nu tar vi kampen för att alla grundskolor ska vara porrfria och att riktlinjer kommer på plats.

Vi kristdemokrater vill att alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och inte behöva oroa sig över om just deras grundskola saknar porrfilter. Vi kommer inte att slå oss till ro. Vi tar kampen för alla barns rätt till porrfria skolor.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande KDK

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD)

Annika Eclund, riksdagsledamot (KD)

Var social, dela med dig!
, ,