Min syn på familjepolitiken

Varje familj är unik, därför vet också varje familj själv vad som fungerar bäst för dem. Politikernas uppgift är att se till att ge familjer förutsättningarna att få ihop livspusslet och möjligheten att kunna finnas där för sina barn.

Många familjer upplever en brist på både tid och handlingsfrihet. Mer kvotering, mindre valfrihet och stela regler gör det svårare att kombinera familjeliv med arbetsliv. Vi vill se ett samhälle där det finns tid för barnen. Där familjer ses som en resurs, inte en belastning. Där föräldrar, inte staten, anses veta bäst vad som passar deras familj.

Var social, dela med dig!