Samtal vid skilsmässa med barn

Intervjuas i Världens idag om obligatoriska samtal vid skilsmässa med barn.

Gör det obligatoriskt för par som skiljer sig och har barn att samtala med en psykolog. Det föreslår Socialdemokraterna i Danmark och får stöd av Dansk folkeparti. I Sverige vill KD utöka stödsamtalen vid skilsmässa men inte göra dem obligatoriska.

I Norge är det sedan 1993 obligatoriskt med familjerådgivning för de par som skiljer sig och har barn. Tanken med denna lag är att stärka barnens rätt.
Nu kan Danmark gå samma väg. I samband med förhandlingar om en ny skilsmässolag föreslår Socialdemokraterna nämligen att par som skiljer sig och har barn, ska vara skyldiga att träffa en psykolog eller socialrådgivare inom tre månader efter skilsmässan. Om detta rapporterar Sveriges Radios Ekot.

– Även om det inte är en konfliktfylld skilsmässa så är det alltid jätteomvälvande för barnen, och då kan den expertis som finns i samhället hjälpa, säger Pernille Rosenkrantz-Theil, socialpolitisk talesperson för danska Socialdemokraterna, enligt Ekot.
Samtalen ska, enligt radiokanalen, fokusera på hur man bäst tar tillvara barnens intresse efter separationen.
Förslaget stöds av Dansk folkeparti, men behöver ytterligare stöd för att få majoritet i folketinget.

Den borgerliga minoritetsregeringen säger dock nej till förslaget.
– Tvång för alla par är fel väg att gå. I så fall borde det göras en screeningprocess så att de familjer där barnen riskerar att komma i kläm får hjälp, säger Carl Holst, socialpolitisk talesperson för Venstre, enligt Ekot.
Hur övriga partier ställer sig är oklart.

Tittar man på norsk statistik är det något färre skilsmässor i landet i dag än i början av 90-talet, men det är oklart om detta beror på de rådgivande samtalen. Målet med det danska lagförslaget är hur som helst inte att minska skilsmässorna. Snarare ska samtalen ge svar på frågor som föräldrarna kan ha, skriver tidningen BT.
– Det kan vara många frågor som dyker upp vid en skilsmässa. Därför vill vi gärna ge föräldrar råd och vägledning till hur man på bästa sätt tar barnen genom skilsmässan, säger Pernille Rosenkrantz-Theil till BT.
Världen idag tar kontakt med Socialdemokraterna i Sverige för att höra om de skulle vilja se en liknande lag som den som kollegorna i Danmark föreslår, men får inget svar.
Kristdemokraterna, däremot, meddelar att de inte vill se något lagförslag som gör psykologsamtal obligatoriska, men att partiet anser att de samarbetssamtal som redan nu erbjuds par som skiljer sig ska kunna utökas.
– Det är svårt att tvinga folk att prata, men det är viktigt att alla par erbjöds stöd i sitt beslut så att barnets bästa sätts i första rummet, säger Caroline Szyber, familjepolitisk talesperson för KD.
Hon berättar att hon i sitt arbete som jurist suttit i samtal med många par som skilt sig. Något som hon ibland upplevt saknats, är ett långsiktigt tänk gällande barnen redan från början.
Enligt Szyber har Sverige antagligen mycket att lära av Danmark i frågan.
– När det gäller att sätta barnets bästa i centrum så tycker jag att man har lyckats bättre i Danmark, säger hon.

Såhär skrev vi i budgeten.
”Viktigt med samarbetssamtal
Vid separation eller skilsmässa är det viktigt att utifrån en helhetssyn på barnetssituation ge föräldrarna hjälp och stöd att fatta beslut som sätter barnets bästa i främstarummet. Tyvärr finns alltför många exempel på att föräldrarnas konflikter går ut överbarnen. Enligt socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att erbjuda de föräldrar som såönskar möjlighet till samarbetssamtal. Syftet med samtalen är att underlättasamförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa eventuella tvister utanför domstolsamt att föräldrarna ska kunna enas i frågor om barnet och förbättra förmågan attsamarbeta efter en separation.

Till skillnad från familjerådgivningssamtal ligger fokus i samarbetssamtalen inte pårelationen i sig utan på parterna som föräldrar och på barnens situation.Samarbetssamtalen är frivilliga och avgiftsfria för föräldrarna.

Idag inbegriper dessa samtal, efter ett förtydligande från alliansregeringen, merekonomiska frågor. Behovet av information, kunskap och stöd i dessa frågor är stort.Det är därför viktigt att de samarbetssamtal om vårdnad, boende och umgänge somoftast sker i familjerättens regi även behandlar ekonomiska frågor om barnet. Genom atterbjuda alla föräldrar ett samarbetssamtal vid separation är vår övertygelse att flerföräldrar kan få hjälp att hitta konstruktiva lösningar och se till barnets bästa istället föratt frågan tas till domstol. Vi är även positiva till att Försäkringskassan får ett utökatuppdrag att stödja föräldrar i frågor om underhållsstöd och underhållsbidrag.”

Var social, dela med dig!