Skatteverket byter namn på Taiwan – varför?

Min skriftliga fråga om Taiwan. UD och utrikesministern har en del svara på.

Skatteverket och Taiwan

Skriftlig fråga 2017/18:1001

Caroline Szyber (KD)
till Utrikesminister Margot Wallström (S)

Taiwanesiska pass bär namnet Republic of China (Taiwan). Den vanliga och vardagliga benämningen på landet är rätt och slätt Taiwan. Både dessa termer är motiverade, antingen genom att de (i det första fallet) speglar det officiella namnet på statsbildningen, eller (i det andra fallet) är den term som vanligtvis används. Att ändra det till ”Taiwan, provins i Kina” ger det missvisande intrycket att Taiwan faktiskt styrs av Folkrepubliken Kina, vilket inte stämmer. Att ändra namnet skulle kunna få allvarliga konsekvenser för privatpersoner.

Resenärer från Taiwan kan exempelvis av misstag komma att listas som medborgare i Folkrepubliken Kina. Notera att taiwanesiska medborgare kan resa in till Sverige – och hela EU – visumfritt, vilket inte kinesiska medborgare kan. Detta skulle kunna orsaka problem vid inresan till Sverige.

Svenska medborgare som söker visum för längre vistelser än de visumfria 90 dagarna söker detta på Taipei Mission in Sweden, inte på kinesiska ambassaden. Ett namnbyte skulle kunna innebära att sådana visumansökningar kommer till fel instans, nämligen till den kinesiska ambassaden. Oavsett om resultatet blir att visumansökan helt enkelt ignoreras, eller att den kinesiska ambassaden faktiskt utfärdar ett visum som saknar giltighet i Taiwan, är effekten lika problematisk för personen i fråga.

När Sverige skrev dubbelbeskattningsavtal med Taiwan var det (indirekt, via Exportrådet) med Taipei Mission in Sweden, inte med kinesiska myndigheter som inte skulle kunna ingå några sådana avtal. Ett nytt namn skulle kunna medföra att svenska företag av misstag kontaktade kinesiska ambassaden i Stockholm eller svenska ambassaden i Beijing i stället för Taipei Mission in Sweden eller motsvarande enhet, Business Sweden i Taiwan, när det gäller frågor kring handel mellan länderna.

Situationen är visserligen i dag att Sverige inte har diplomatiska förbindelser med Taiwan, men det behöver inte innebära att man inom Sveriges gränser måste göra livet svårare för mellanfolkliga kontakter mellan Sverige och Taiwan. Taiwan är en de facto-stat, som dessutom är en demokrati och som har goda inofficiella förbindelser med Sverige.

Att frivilligt ändra benämningen till ”Taiwan, provins i Kina” är en ren byråkratisk åtgärd för att anpassa sig till en helt konstgjord standard som inte återger den faktiska geografiska verkligheten utan baserar sig på politiserad terminologi från Förenta Nationerna, där ju Kina är medlem medan Taiwan inte tillåts vara det. Detta speglar Folkrepubliken Kinas ambitioner att införliga Taiwan.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Anser ministern och Utrikesdepartementet att det demokratiskt styrda Taiwan är en provins tillhörande Kina och vilken betydelse har det i så fall för den svenska utrikespolitiken?

Mitt media tar upp min fråga, även taiwanesisk media, ytterligare en och här,

Uppdatering:
Bra intiativ av Svensk-Taiwanesiska Vänskapsföreningen. För er som ogillar namnändringen skriv under här https://www.skrivunder.com/avskaffa_benamningen_taiwan_provins_i_kina#form

Var social, dela med dig!