Inför skriftligt avtal vid telefonförsäljning

Skriver om telefonförsäljning på SVT opinion

”Säljarens inledande fras ”jag ska inte sälja någonting” glider över till ett erbjudande som missuppfattas. Sen kommer fakturan – telefonsamtalet har gått från störande till att bli en mycket dyr historia”, skriver Caroline Szyber (KD).

Låt kravet på skriftligt avtal vid telefonförsäljning gälla alla aktörer som ringer till dig – även Socialdemokratins lotterier.

När en äldre person svarar i telefon och någon ringer från den organisation hon eller han varit medlem i under kanske 50 år – då finns förutsättningar för en viss tillit.

Denna tillit utnyttjas av telefonsäljare för att kunna göra en affär. Det kan vara din mormor eller farfar som går med på att teckna en prenumeration på lotter, åtminstone såsom säljaren uppfattat det.

Sen står den äldre personen med en utökad månadsutgift och en mycket ansträngd plånbok. Konsekvensen av en mycket utstuderad säljstrategi mot en utsatt målgrupp vilken avslöjades i Dagens Nyheter i höstas.

Det skriftliga krav som föreslås i regeringens aktuella proposition måste även omfatta folkrörelsernas lotterier om den ska vara trovärdig.

Många uppfattar idag telefonförsäljning som störande. När telefonen ringer, är det väldigt ofta en säljare med ett erbjudande.

Den vanligaste orsaken till problem vid telefonförsäljning är enligt Konsumentverket att kunden upplever sig påprackad med något de inte förstått sig tacka ja till.

Säljarens inledande fras ”jag ska inte sälja någonting” glider över till ett erbjudande som missuppfattas. Sen kommer fakturan – telefonsamtalet har gått från störande till att bli en mycket dyr historia.

Graverande i dessa fall är inriktningen mot bindande prenumerationer på produkter. När målgruppen dessutom ringas in till äldre och personer med svag ekonomi eller språkkunskaper framskymtar en brist på skrupler som inte får gå oadresserad.

Det finns alltså starka skäl att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning.

Den aktuella lagskärpning vi nu har upp för prövning i riksdagen innebär att ett skriftligt krav kommer att krävas innan ett avtal kan slutas.

Ett skriftligt krav ger en chans till klarhet om vilket avtal som ingås och när det ska starta. För Kristdemokraterna är detta ett krav vi drivit under en längre tid.

I relation till den proposition som nu ligger hos riksdagen har vi dock några invändningar – en står ut likt en missad högstavinst.

Redan i direktiven till utredningen som föregick förslaget såg regeringen till att göra ett undantag för lotteriverksamheter och paketresor.

I synnerhet i ljuset av det uppmärksammade avslöjandet i höstas, hur Socialdemokraterna genom sitt spelbolag Kombispel säljer lotter på kredit till skuldsatta och driver tusentals till Kronofogden.

Den socialdemokratiska partikassan har enligt uppgifter i Dagens Nyheter stärkts med en halv miljard under en tio-årsperiod tack vare krängandet av lotter.

I kritiken som framfördes mot Kombispel av bland andra Folkhälsomyndigheten anmärktes på den utstuderade marknadsföringen gentemot grupper med mycket svag ekonomi.

Kreditförsäljningen på spel är olaglig för andra aktörer inom spelbranschen. Partiet har dock skaffat sig ett lagligt undantag genom ett riksdagsbeslut Kristdemokraterna reserverade sig mot.

Nu är man i färd med att undanta sig på nytt genom att inte omfattas av skriftlighetskravet. Metoden att sälja lotter på kredit mot målgrupper med låga inkomster och skulder står i bjärt kontrast till de värderingar som Socialdemokraterna säger sig stå bakom.

En god affärsetik väcker respekt och hållbara kundrelationer. Skriftlighetskravet är i detta sammanhang ett gott tillägg för att främja denna sak. Därför bör det gälla alla berörda.

Var social, dela med dig!
, ,