Debatt om räntetak

Mitt anförande i debatten imorse om räntetak

Herr/fru talman
Synen på konsumtion och krediter har förändrats under åren och idag lånar svenskarna allt mer. Att hamna i skuldfällan och i värsta fall överskuldsättning är förödande för den enskilde och kostar även stora pengar för samhället. Svenska hushåll är högt skuldsatta, såväl i ett historiskt som i ett internationellt perspektiv.
Målsättningen bör vara det som fungerar bäst för att skapa en återhållsam men tillgänglig lånemarknad.

Livslång skuldsättning kan drabba vem som helst. Kreditsamhället är under ständig utveckling. Krediter ökar möjligheterna för hushållen att planera sin ekonomi men riskerar också att bidra till överskuldsättning.

Synen på konsumtion och krediter har förändrats under åren och i dag lånar som sagt svenskarna allt mer.
Livslång skuldsättning med anmärkning hos Kronofogden på grund av skilsmässa, företagande eller till exempel långvarig sjukdom eller arbetslöshet, kan drabba i stort sett vem som helst, men få pratar om det. De så kallade evighetsgäldenärerna har blivit allt fler.
En ansökan om skuldsanering kan göras till Kronofogdemyndigheten, som om den beviljas, ger möjlighet att få ett förbehållsbelopp och därutöver att betala på sin skuld efter förmåga under ett antal år. Därefter skrivs skulden av.

Även om avbetalningen till Kronofogden kan kännas tung och seglivad är det ingenting i jämförelse med betalningsanmärkningens övriga konsekvenser. Den med betalningsanmärkning upplever sig lätt vara dömd till en svartlistad tillvaro. Anmärkningen leder till att man är hindrad från att skriva hyreskontrakt, skaffa bankkort, telefon- eller internetabonnemang och kan även höja priset på hemförsäkringen. Ett sms som tar en minut att skriva kan alltså resultera i flera års svartlistning.
Att leva utanför det som du och jag tycker är fullständigt normalt; eget mobilabonnemang, kunna hyra en släpvagn på macken, eller checka in på hotell, är tyvärr inte möjligt för fler svenskar än vad vi vill tro.

Det handlar i grund och botten om att sätta en gräns för skuldsättningen. Hur många år ska fordringsägare kunna stå på kö för att få ut några kronor av en person för en skuld som kanske nästintill ingen kommer ihåg på företagen, men som finns kvar som en fordran i datasystemet?
Det är inte lätta frågor men när människors tragiska livsöden säljs från borgenär till borgenär så de till slut knappt vet vem de är skyldiga pengar då måste politiken göra något.
Information är viktig. Och gränsdragning mellan ren information och marknadsföring kan ibland vara svår. Det vi debatterar idag utgör en välkommen ansats för att minska konsumenters utsatthet i relation till de produkter som erbjuds på marknaden.
Det är väl motiverat att marknaden för snabblån regleras och att krav också ställs på kreditgivare att upplysa konsumenterna om riskerna. I dessa delar tillmötesgår regeringen tidigare tillkännagivanden från oss i riksdagen.

En brist i propositionen är att överbryggningskrediter och andra tillfälliga finansieringslösningar vid bostadsförvärv som normalt inte omfattas av definitionen för bostadskrediter och därmed inte heller undantas.

Förslaget om måttfullhet anser vi vara oproportionerligt vid en jämförelse med krav som ställs på övrig reklam och marknadsföring. Vidare anser vi att konsekvenserna av ett måttfullhetskrav inte är tillräckligt utrett, något som remissinstanserna också påpekar. Svårigheterna att finna en praxis av ett så diffust begrepp kommer för domstolarna att bli betydande och leda till en stor osäkerhet hos annonsörer och kreditgivare.
Bifall till reservation 2

Var social, dela med dig!