Det är viktigt att vi har en positiv bild kring företagande i Sverige

Var på intressant möte hos Svensk näringsliv och träffade företagare.
Nedan intervju jag gjorde efteråt

HALLÅ DÄR Caroline Szyber som kandiderar till riksdagen för Kristdemokraterna i höstens val. Caroline sitter i Riksdagen som ordförande för civilutskottet och fick möjlighet att samtala med engagerade företagare i Stockholmsregionen. Vad tar du med dig från mötet?

–Jag tar med mig hur debatten kring vinster i välfärden gått så långt att den nu blivit en debatt som ifrågasätter synen på företagande. Det är viktigt att vi har en positiv bild kring företagande i Sverige och att det måste vårdas.

Varför är det viktigt att ha en bra kontakt med företagen i Stockholm?

–Det är de skapar en stor del av jobben och det är positivt när en ort kan locka till sig företag. Många i Stockholm känner att vi har ett bra företagsklimat men vi måste fortsätta skapa goda förutsättningar då många vill starta och driva företag här. Det är också viktigt att ha en god dialog med företag och att vi ser ett värde av de företag vi har, de bidrar till välfärden. De ger oss bra utbildning och sjukvård.

Vad vill Kristdemokraterna göra för att underlätta jobbskapande?

–Det finns en rad förändringar som är viktiga för näringspolitiken, dels finns det svårigheter vad gäller rekryteringar som i förlängningen försvårar företagens tillväxt. För att underlätta kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen behöver vi jobba hårdare med bostadsfrågan så att fler människor kan bo och jobba här.

–Även Arbetsförmedlingens roll behöver ses över, de underlättar inte matchningen idag och levererar inte jobb. Förutsättningarna att starta och driva företag samt få dem att växa måste bli bättre, därför behövs fortsatta regelförenklingar så att företag ska kunna slippa stora administrativa bördor. Och en översyn av sociala skyddsnätet för nyföretagare.
intervju

Var social, dela med dig!