Skriftlig fråga fastighetsförsäkringar

Ställt fråga till statråd

Fråga 2017/18:1306 Fastighetsförsäkringar
av Caroline Szyber (KD)
till Statsrådet Heléne Fritzon (S)
 
I samband med att anvisningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 blev alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. För många kommuner innebar uppgiften att tillhandahålla bostäder åt nyanlända en stor utmaning och påfrestning med tanke på utbudet av lediga bostäder. Tack vare att privata fastighetsägare har upplåtit utrymme i bostäder har förutsättningarna när det gäller att klara uppdraget förbättrats. I vissa kommuner, särskilt på landsbygden, har man aktivt och framgångsrikt bedrivit uppsökande verksamhet gentemot fastighetsägare för att finna platser i exempelvis extrabostäder och sommarstugor i syfte att utöka bostadsbeståndet. På så sätt har 10 000-tals fastighetsägare tillhandahållit bostäder till nyanlända i Sverige.

Nu har fastighetsägare som hyr ut till kommuner fått besked från sina försäkringsbolag om att deras fastighetsförsäkring antingen sägs upp eller att premien kraftigt ökat. Orsaken till försäkringsbolagens förändringar är att det föreligger misstanke om att fastighetsägarna hyr ut bostäder där ensamkommande eller nyanlända förväntas bo. Det hänvisas till en överenskommelse mellan försäkringsbolagen där förhöjd brandrisk anges som orsak till att neka fastighetsägarna försäkring.

På flyktinganläggningar har det vid flera tillfällen uppkommit bränder, antingen till följd av oaktsamhet eller genom att hatgrupper har anlagt dem. Försäkringsbolagens besked väcker en rad frågor, exempelvis om nyanländas status som försäkringssubjekt och om gränslandet för diskrimineringsgrund. 

För fastighetsägarna medför försäkringsbolagens besked att de tvingas välja mellan att hyra ut bostäder oförsäkrade eller att vägra hyra ut bostäder och därmed begå kontraktsbrott gentemot kommunen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon följande:
 
Tänker statsrådet ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd för att främja fastighetsägares möjligheter att teckna försäkring för boende för nyanlända?

Sak och liv skriver om frågan. Sak och liv

Vad ska göras för att underlätta fastighetsägares möjligheter att teckna försäkring för boende för nyanlända? Det undrar Caroline Szyber (KD) i en riksdagsfråga till statsrådet Heléne Fritzon.
Caroline Szyber pekar i sin riksdagsfråga på att privata fastighetsägare som tillhandahåller bostäder åt nyanlända får besked från försäkringsbolag att deras fastighetsförsäkring antingen sägs upp eller att premien kraftigt ökat. Det hänvisas bland annat till förhöjd brandrisk.

– För fastighetsägarna medför försäkringsbolagens besked att de tvingas välja mellan att hyra ut bostäder oförsäkrade eller att vägra hyra ut bostäder och därmed begå kontraktsbrott gentemot kommunen, skriver Caroline Szyber som nu undrar om statsrådet Heléne Fritzon tänker ta några lagstiftningsinitiativ eller annan åtgärd för att främja fastighetsägares möjligheter att teckna försäkring för boende för nyanlända.

Var social, dela med dig!