Bostadsfrågan i valet

Flera har frågat varför det är så lite bostadspolitik i valrörelsen. Jag fokusera en hel del på denna viktiga fråga. Bostäder är en del av välfärden. Bostäder är nödvändiga i samhällsbygget.

Nu kan man se bostadspolitisk debatt i SVT ihop mot Vänsterpartiet

Intervju hos Svensk byggtjänst om vad jag vill med bostadspolitiken. Slopa det skärpta amorteringskravet samt föreslår bl a att en viss andel av bostäderna i en nyproduktion avsätts för sociala ändamål. KD vill också ha en bred bostadssocial utredning

I Expressen/DI #debatt2018 kom ändå bostadspolitik upp även om det mest var fokus på ränteavdrag så är det en början. Och flera partiledare inne på vikten av flera åtgärder för långsiktighet.

Idag gjorde jag intervju också om bostadspolitik och på onsdag presenterr jag KD visionshus. Så jag drar mitt strå till stacken för att hålla frågan levande i valdebatten.

Var social, dela med dig!