Szyber (KD): ”Kommunismen är ingen accessoar”

Skriver på SVT opinion om att det är dags för mer kunskap kring våldsbejakande ideologier såsom kommunismen. ”Rebecca & Fionas smaklösa tilltag att uppträda på Pride-festivalen i en t-shirt med hammaren och skäran visar på en uppseendeväckande ignorans mot kommunismens brott mot mänskligheten.
Istället för att de våldsbejakande ideologierna kommunism, islamism och nazism relativiseras behöver dess riktiga ansikte belysas.”

”Kommunismen förblir en salongsfähig ideologi vars riktiga ansikte inte blir tydligt för uppväxande generationer. Därför är det av yttersta vikt att kommunismen som ideologi, med den våldsbejakande islamismen och nazismen, blir tydliggjorda och avklädda i våra skolor”, skriver riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD).

Rebecca & Fionas smaklösa tilltag att uppträda på Pride-festivalen i en t-shirt med hammaren och skäran visar på en uppseendeväckande ignorans mot kommunismens brott mot mänskligheten.

Istället för att de våldsbejakande ideologierna kommunism, islamism och nazism relativiseras behöver dess riktiga ansikte belysas.

Kommunismen förblir en salongsfähig ideologi vars riktiga ansikte inte blir tydligt för uppväxande generationer. Därför är det av yttersta vikt att kommunismen som ideologi, med den våldsbejakande islamismen och nazismen, blir tydliggjorda och avklädda i våra skolor.

1998 tog dåvarande regeringen initiativ till en informationskampanj om nazismen och förintelsen i Europa 1939-1945. Alla skolbarn fick då en bok om förintelsen som tagits fram av Forum för levande historia.

Det är dags att göra en ny Om detta må ni berätta-kampanj, denna gång där de våldsbejakande ideologiers yttersta konsekvenser tydliggörs.

För en del är bilden av det barbariska kalifat som uppstod i gränslandet mellan Irak och Syrien ett utopiskt ”Jihad Cool”, för andra är den kommunistiska ideologin trots sin egenskap som historiens största mördare något att bära som en accessoar.

Rebecca & Fiona hyllas återkommande av stjärnögda skribenter för sin vilja att politisera sitt i övrigt ganska typiska popstjärneliv, där instagrammande, vilda fester och tonårigt beteende står som vardag.

Fiona själv förklarar t-shirten med hammaren och skäran som att hon ”inte tänkte så långt när hon valde kläder”. Men varken Rebecca eller Fiona ger annars ett intryck av att någon gång försitta förberedelserna för vilken pose, image och klädstycke som ska gälla för tillfället.

Särskilt smaklöst framstår klädvalet på Pridefestivalen. Homosexualitet var straffbart i Sovjetunionen och innebar förföljelser i hela östblocket. Attityder grundlades som fortfarande präglar vardagen för HBTQ-personer i dessa länder.

När UOK-föreningen för upplysning om kommunismen presenterade sin Demoskop-undersökning 2007 om ungdomars kunskap om kommunismen var det en maning till upplysning. Att 90 procent av de lite drygt 1000 tillfrågade personerna mellan 15-20 år inte kände till Gulag, och att 43 procent trodde att det totala antalet offer för kommunismen under 1900-talet understeg en miljon, föranledde dåvarande alliansregeringens uppdrag till myndigheten Forum för levande historia att utverka en upplysningskampanj om kommunismens brott.

Protesterna mot detta initiativ lät inte vänta på sig. Bland annat undertecknade 253 professorer, docenter och kändisar en protest.

Det uppdrag som alliansregeringen gav till myndigheten Forum för levande historia att informera om kommunismen kom också att modereras i jämförelse med hur informationsmyndigheten berättat om nazismens brott. Huvudfokus kom att hamna på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, inte på den kommunistiska ideologin i sig med dess oundvikliga konsekvenser.

Genom att skilja kommunismens teori från dess praktik koketteras återkommande kommunistiska symboler på klädesplagg och som en chic åsikt att luta sig emot. Fiona Fitzpatricks klädval är inte en enskild händelse.

Det går att i nutid följa rapporteringen från Venezuela, men hur många i skolgenerationen drar kopplingen till det styrelseskick och den ideologi som lett fram till dagens katastrofala situation?

Det är tydligt. Det behövs en ny Om detta må ni berätta-kampanj.

Alltför många, speciellt i den yngre generationen, behöver mer kunskap om konsekvenserna av de våldsbejakande ideologierna.

Var social, dela med dig!