Motion är inte träning

Nu var det några dagar sedan jag bloggade men tro inte det är för att jag ligger på latsidan. Jag har denna vecka haft mina första möten med justitieutskottet (JuU), följt budgetdebatten och läst massa budgettexter men framför allt skrivit motioner. Ja med motion avses inte träning dessa dagar utan med att skriva motion åsyftas den allmän motionstid som innebär att då får man motionerna om i princip vad man vill.

Juristlycka – jag blir ordinarie i JuU

I förra veckan öppnade riksdagen, ny regerings presenterades och utskottsplaceringarna blev klara – jag är väldigt glad att få ta plats i Justitieutskottet och kommer också att vara ersättare i EU-nämnden med ansvar främst för rättsfrågor. För mig som jurist ska det bli otroligt kul att få arbeta med dessa frågor i riksdagen.