Intervju med mig

Intervju med mig om livet i riksdagen i Kristdemokraten.

Caroline Szyber är aktiv och tycker om att skriva debattartiklar. Senast har hon varit med i debatten mot läktarvåldet och huliganerna.

– Som riksdagsledamot har jag fått en möjlighet att påverka och bilda opinion och den möjligheten vill jag utnyttja, säger hon. Ser jag problem vill jag göra något åt dem.

Hon har hunnit med att uträtta en hel del som riksdagsledamot, inte minst i justitieutskottet.

Bland annat har riksdagen skärpt lagstiftningen vid stalking, ”olovlig förföljelse” med ett tydligare fokus på hur offret upplever sin utsatthet.

– Det kan exempelvis röra sig om ovälkomna telefonsamtal, hot eller påhälsningar vid upprepade tillfällen, säger Caroline Szyber.

– Vår rättspolitik är tydlig med ett klart brottsofferfokus, liksom vikten av att se hela rättskedjan där det brottsförebyggande arbetet är av största vikt. Alla måste få en andra chans.

Det är viktigt att unga brottslingar som begått ett brott får hjälp att komma tillbaka till samhället. Utslussningen har hittills fungerat dåligt.

Frågan ska snart debatteras i riksdagen och alliansregeringen är tydlig med vikten av ett samarbete mellan Statens institutionsstyrelse, SiS, och Socialtjänsten, så att varje ungdom ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa sig en stabil grund att fortsätta bygga på, något som Kristdemokraterna påtalat länge.

Caroline Szyber vill införa ungdomsdomstolar. Tiden mellan brott och straff måste minskas och hon tror att möjlighet till medling mellan förövare och offer är särskilt positiv när det gäller ungdomar.

Var social, dela med dig!
,