Dags för riksting

Då var det dags för riksting igen. Jag tror på strid gällande sakfrågor och eventuellt kring val av partistyrelseledamöter på rikstinget men inte partiledare. Det är en väldigt viktig fråga och att vi som parti verkligen måste bli tydligare för att det ska gå vägen. Men med det sagt står jag fast vi att om kritikerna int ens kan/vågar lansera en motkandidat då är det inte där fokus borde ligga heller. För mig handlar om att vi inte har riksting varje år att vi flyttar väldigt mkt mer makt till partistyrelsen och då måste vi ha ett brett PS som också vågar sätta ned foten. När motioner besvaras är inte detta att vara tydlig eller sätt neda foten. Där borde debatten ha sitt fokus enligt mig. Partiledaren står längst fram men enbart byte en av person är inte heller lösningen utan en större tydlighet på alla plan, ledarskap, organisation, politik och då handlar det om ett helt nytt tänk. Jag hoppas rikstinget innebär ett steg in i detta nytänk. Debatten i partiet är igång. Jag tror vi behöver sticka ut mer och bli tydligare men inte att utbyggd barnomsorgspeng är löningen…

Uttalar mig i Sydsvenskan lite längre om fokusfrågor samt vägen framåt.

– Unga har svårt att få en bostad och komma in på arbetsmarknaden. Ohälsan bland unga ökar. Unga återfall i brott ökar. Det är jätteproblem, förklarar Caroline Szyber, 29, ett av partiets framtidsnamn och ledamot av riksdagens justitieutskott.

– Allt kan inte komma på en gång, menar Caroline Szyber. Nu bestämmer vi vilket problemområde vi ska fokusera på. Sedan måste vi vända och vrida på verktygen för att hitta de rätta.

– Vi måste våga gå i polemik mycket mer. Vi har varit för mycket ministrar och för lite Kristdemokrater”, säger Caroline Szyber, som dock stödjer Hägglund som partiledare.

Idag skriver jag på Politikerbloggen om att partiet varit otydligt och att fokus på barn och ungas uppväxtsvillkor är bra.

Kristdemokraterna måste se Alliansen som en möjlighet, inte som ett hinder. Men det är viktigt att vi också tar oss plats inom Alliansen. Fokus på barn och ungdomar passar väl ihop med att vi ska vara Alliansens sociala röst och det är viktigt att vi går från ord till handling. Jag ser fram emot ett riskting där politik skapas och framtidsfrågor står i fokus.

Det är rekordmånga motioner som ska behandlas. Det är bra att det finns ett tryck på att utveckla politiken i partiet. Jag hoppas på dagar med högt i tak och där tydlig politik skapas. För just otydligheten har varit ett problem för partiet, dels under valrörelsen med 13 steg och 89 vallöften och dels under en period där partiet fokuserat på eftervalsanalys, framtidsstrategigruppen samt haft flera rådslag.

Partistyrelsen har på förslag till rikstinget att bestämt om partiet ska prioritera och stödja barn och ungdomar, som är en utsatt grupp idag. Jag tycker det är ett riktigt val – barn och unga är vår framtid. Det behövs mer diskussion kring de ungas livssituation. Det är väldigt viktigt med fler satsningar på ungdomar. Vi måste diskutera de problem som finns i skolan och om trösklarna ut i arbetslivet och om svårigheter att få en bostad samt lösningar för detta. Det är viktigt att vi som parti visar att vi lyssnar in omvärlden och analyserar samhällsutvecklingen och skapar en politik som kan ge svar på de problem som finns. Ungdomen är vår framtid.

Läs hela artikel här. Imorgon börjar rikstingetfortsättning följer….

Var social, dela med dig!
, , , , ,