Bifall, besvarad, avslag – hur kommer det gå för motionerna på rikstinget

I fredags skrev jag debattartikel tillsammans med partikollegorna Magnus Kolsjö, Erik Slottner och Daniel Sturesson i tidningen Kristdemokraten. Den belyser vikten av att vi som parti måste ta ställning för frågor, även obekväma. Att skriva ett positivit motiveringssvar från partistyrelsen till rikstinget men sedan skriva att motionen är besvarad gör att frågan inte ställs på sin spets. Partistyrelsens skrev sitt svar på vår motion till rikstinget innan den kom men de kommer ha haft flera veckor mellan att de skrev svaren och rikstinget så hoppas det skriver om sitt svar. Positiv text men sedan besvaras motionen.

Vi har alla skrivit motioner till årets riksting som vi sett fram emot att debattera och vara med och ta beslut om. Men när vi nu fått våra handlingar kan vi konstatera att parti­styrelsen varken föreslår rikstinget att säga ja eller nej, istället verkar det som partiets ledning tycker att ett kanske är bästa möjliga beslut.
Intensiva diskussioner
Vi har motionerat om ämnen som vållat en del debatt, dels om partiets syn på adoptioner, dels om att släppa kravet på sterilisering vid könsbyte. Att dessa frågor kan leda till intensiva diskussioner på rikstinget är mycket möjligt, men samtidigt menar vi att det är viktigt att vi ordentligt avhandlar även de frågor som kan kännas svåra. Vi upplever därför att partistyrelsen gör fel i att föreslå att motionerna skall ses som besvarade.

Vad gäller motionen om tvångssterilisering vid könsbyte hänvisar partistyrelsen till en utredning som redan är färdig medan ytterligare en utredning gjordes ännu tidigare. Vi upplever att det finns tillräckligt med fakta på bordet för att ett beslut skall kunna tas och tycker inte att situationen blir hjälpt av att ställningstagandet skjuts upp på obestämd tid.

Vårt parti har vid flera tillfällen tagit beslut som lett till intensiv intern debatt. Dessa debatter har ibland varit upprivande men det är också modet att våga diskutera och ta ställning även när det inte varit lätt som format vårt parti och gjort oss till det vi idag är. Vi ser hellre att våra motioner röstas ner än att de får det vaga kanske som ett besvarande allt för ofta i realiteten innebär.
Ducka inte
Vägen framåt för Kristdemokraterna kan omöjligt vara att ducka för de svåra frågorna, vi vill se ordentlig debatt och reella beslut även när det finns starka viljor och kommer därför att yrka på att våra motioner bifalles.

Läs hela artikel här.

Jag har bloggat och flera till om detta tidigare och det har varit flera debatt på ämnet. Socialstyrelsen har kommit med sin remitterade utredning. Erik Slottner på radio. Ekot hörde sig också för med partiledarena inom Alliansen hur de ser på ändrad lagstiftning. RFSL intervjuar mig. Riksdag och departament har skrivit om frågan.

Var social, dela med dig!
,