Vem ska styra föräldraförsäkring?

Idag gick några ledande centerpartister ut och tyckte att föräldraförsäkringen ska tvångsdelas. Hur kan det vara en liberal frihetsreform att vilja förbjuda för föräldrar att överlåta ersättningsdagar i föräldraförsäkringen till varandra? Det är bra om båda föräldrarna kan dela föräldraledigheten lika. Men tyvärr ser inte verkligheten ut så för alla familjer. Vem ska styra föräldraförsäkringen? Familjen, barnen eller staten.

Det blev mycket diskussion på Twitter om utveckling av föräldraförsäkringen genom kvotering eller individualisering som det också kallas. Jag tycker att det ofta är så att vi klipper och klistrar för att hitta lösningar i nuvarande system istället för att våga se över helheten. Jag har tidigare bloggat om att man ska kunna vara föräldraledig samtidigt. Fick flera mail efter det, många föräldrar kände att de gärna ville få vara hemma samtidigt. Så jag ska nu berätta lite mer vart frågan ligger och frågor gällande ersättning som många undrat över.

En annan bra tanke på Twitter var som Mary X Jensen uttryckte att även mor- och farföräldrar borde kunna räknas. En bra tanke tycker jag, precis som det är med Vab-dagar som kan överlåta vabb – vård av barnbarn.

Hur tycker ni morgondagens föräldraförsäkring ska se ut? 

Mer information om föräldrapeng samtidigt: Regeringen överlämnade den 26 augusti en proposition till Riksdagen där det föreslogs att möjlighet för ett barns föräldrar att få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. En övervägande majoritet av remissinstanserna, inkl Försäkringskassan, var positiva till detta.

Regeringen skriver dock i propositionen att förslaget, som ska tillgodose ett starkt önskemål från föräldrar sedan länge, är en mycket viktig reform och att skälen för att genomföra reformen så snart som möjligt överväger.

Såvitt jag vet pågår nu diskussioner med Försäkringskassan om detta. Om det kommer att införas gemensam föräldrapenning men om det blir redan från årsskiftet är ännu inte riktigt klart även om det mesta lutar åt att det blir så (om nu inte oppositionen ställer till problem).

Det kan även noteras att förslaget om gemensam föräldrapenning är ett av flera förslag i propen. I övrigt föreslås också att jämställdhetsbonus ska betalas ut direkt med 50 kronor om dagen till vardera föräldern. Som mest betalas 13 500 kronor ut i jämställdhetsbonus, eller 10 500 kronor om föräldrarna utnyttjar möjligheten att vara hemma samtidigt. Därtill föreslås bostadsbidraget höjas för ett barn med 350 kronor till 1 300 kronor i månaden, för två barn med 425 kronor till 1 750 kronor i månaden och för tre barn eller fler med 600 kronor till 2 350 kronor i månaden.

Var social, dela med dig!
, , ,