Situationen i Malmö

Det var hemskt att under nyår läsa att en 15-åring blivit skjuten. Känslan blev än värre dagen efter när det stod klar barnet hade dött. Ja för för det handlar om ett barn som blivit skjuten till döds. Idag begravs han.

I lördags hölls en manifestation i Malmö mot våldet. Det som sker är ett nationellt problem. Men jag tycker samtidigt det är viktigt att lyfta den politiska majoritetens ansvar i Malmö. Reepalu är bra på att slå uppåt och klaga men vad gör han själ förutom att föreslå att inför ett A och B-medborgarskap. Politikerna i kommunen måste nu föra en dialog med polisen vad som kan och bör göras, med civila samhället vad de kan göra för att hjälpa situationen. Fokus måste vara att minska nyrekrytering till gängen. Det som dock behövs är åtgärder både från staten men främst kommunalt. Vad görs för satsningar i Malmö av majoriteten egentligen? Civila samhället stödjs inte utan Kris blev istället av med sitt bidrag.

Om Reepalu nu vill minska rekryteringen och hjälpa dem som vill hoppa av undrar jag varför de drog in pengarna till Kris. Likaså tycker jag Reepalus retorik ””när kommer oskyldiga skjutas?” är mycket speciell vem vet om alla dem som skjutits verkligen varit en del av gäng. Det finns mycket som kan göras på kommunalnivå, om man bara vill göra något istället för att klaga, Reepalu.

Jag har tidigare uttalat vikten av en vapenamnesti, läs om det här,  och regeringen har sedan tidigare påbörjat arbetet med en ny vapenlagsiftning, kommer inom kort. Vapenamnesti är ett steg men man ska inte ha en övertro till att de krimiella gängen kommer lämna ifrån sig sina vapen, det är de sista de gör. Därför handlar det om att också se över vapenlagstiftningen. Straffen för vapenbrott måste också blir högre, det handlar om att se till att de straffen som döms ut i domstolar speglar hur allvarligt samhällt anser dessa brott är. Idag dömer inte domstolarna till de straff som lagstiftaren ursprunligen tänkt. Därför bra att de kommer en ny lagstiftning med tydligare definitioner och rekvisit. I våras antog riksdagen också FNs vapenprotokoll som innebar tydligare märkning av vapen, läs mitt anförande här.

”Kan det vara så att polisen i Malmö inte riktigt skött sitt jobb? Har de verkligen använt sina resurser optimalt? Riksrevisionens aktuella dundersågning av vårt rättsväsende understryker att det varken är pengar till polisen eller höjda straffskalor som Sverige lider akut brist på. ” Så skriver Expressen. Jag tror ett stort problem är att få vågar vittna.

Bland det viktigaste stegen Alliansen tog under förra mandatperioden var att satsa på grov organiserad brottslighet. Det har skett en kartlägg de kriminella ordentligt, likaså har fokus varit på att samköra register för att stryp deras ekenomiska tillhörigheter.

Det finns mycket som görs men mycket mer kan göra. Om några veckor åker jag ner till Malmö för att diskutera med lokala politiker, civila samhället med flera för att vi tillsammans ska kunna få en bättre situation i Malmö.

Var social, dela med dig!