Tydliga sanktioner mot Iran

Idag skriver jag Newsmill om att sanktioerna måste skärpas mot Iran.

Situation med de mänskliga rättigheterna i Iran har blivit än mer allvarliga de senaste åren. Trots FN:s viktiga roll i att främja bevarandet av både de mänskliga rättigheterna och världsfreden ser vi efter nio år av sanktioner och internationella påtryckningar att den negativa utvecklingen inte har kunnat hejdas.

Frågan som världssamfundet nu bör ställa sig är: vad kommer en regim som inte har några skrupler när det gäller att våldsamt inskränka de egna medborgarnas friheter och rättigheter vara kapabel att göra mot sina uttalade fiender om de får tillgång till kärnvapen. USA har beslutat att öka sanktionerna och kommer nu även att rikta sanktioner mot Irans centralbank och finansiella sektor. Allt för att pressa Iran att överge planerna på kärnvapen genom att strypa landets oljeintäkter. Fler länder bör likt USA bli tydliga i sina sanktioner mot Iran.

Det finns konkreta handlingar som världssamfundet kan och bör genomföra, med eller utan FN:s stöd, för att hjälpa den iranska civilbefolkningens strävan efter frihet och demokrati:

Till en början krävs omfattande sanktioner för att markera mot diktaturregimen. Här har Australiens premiärminister Julia Gillard gått i bräschen efter attacken mot den brittiska ambassaden i Teheran samt uppdaterade uppgifter från atomenergiorganet IAEA som lett till ökad oro avseende Irans kärnvapenambitioner, och infört nya kraftfulla sanktioner som begränsar handeln med Irans petroleumindustri och finansiella sektor. Sådana sanktioner bör även introduceras i det internationella banksystemet för att försvåra för den iranska centralbanken, som nu spelar en viktig roll både i regimens finansiering av kärnvapenprogram. Man bör naturligtvis inte ha en övertro på sanktioner men i detta fall kommer de få avsedd effekt. Fler länder bör likt USA fatta beslut om utökade sanktioner.

Läs hela artikeln här.

Intervjuad i radio på samma ämne.

Update:

EU skärper sanktionerna mot Iran.

Var social, dela med dig!