Ja t-bana!

Idag i DN skriver Alliansen att det blir tunnelbana ut till Nacka. Blåa linjen förlängs från Kungsträdgråden via Slussen,  Hammarby Sjöstad, Sickla och Järla sjö. 

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Tunnelbanan är det transportmedel som har flest resenärer per dygn och minskar trängseln ovan mark. Den behöver rustas upp och moderniseras med nytt signalsystem och förarlösa tåg. Med smartare utformning av tunnelbanetågen kan dessutom antalet resenärer öka avsevärt. Men inte ens detta är tillräckligt.

Kristdemokraterna vill att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka. En kommande förstudie ska granska olika alternativ och sträckningar. En lösning är att låta tunnelbanan gå via Sofia, Sjöstaden, Sickla, Järla och Nacka Forum. En annan lösning som behöver utredas är om tunnelbanan kan samplaneras med den östliga vägförbindelsen, Östra länken. Om man förlägger Östra länken tillsammans med tunnelbanan, sänks kostnaden väsentligt för dessa båda investeringar.

KD har länge talat om utbyggd tunnelbana. Ett beslut om förlängning av tunnelbanans blå linje till Nacka behövs för att svara upp mot den växande befolkningens ökade behov av kapacitetsstark kollektivtrafik. Så därför är jag mycket glad idag. Läs vad vi tidigare sagt här; bygga ut t-bana, mer t-bana, förläng blåa linjen, t-banan till Nacka.   

Läs mer här.

Var social, dela med dig!