Gömda flyktingar får rätt till vård

Den nyhet som jag var mest glad över att få veta efter en vecka utan media i Nordkorea, var att det äntligen är klart gällande vård för gömda flyktingar.

Gömda och papperslösa ska nu få rätt till vård på samma sätt som asylsökande har idag. Vi kristdemokrater har länge stridit för gömda och papperslösas rätt till vård. Att det inte funnits tidigare är en skam för Sverige ocn något FN kritiserat upprepade gånger. Idag är jag framförallt glada för att vi vet att detta kommer att betyda väldigt mycket för ett antal människor i vårt land som är mycket utsatta.

Förändringarna planeras träda i kraft om ett år, 1 juli 2013. Barn får fullständig vård, tandvård och läkemedel. Vuxna får bland annat rätt till vård och tandvård som inte kan anstå och till mödrahälsovård. Det ska också tydliggöras i lag att landstingen har möjlighet att erbjuda mer än detta. Alla människor som gör fantastiska insatser i vården kommer nu också att få tydliga regler att arbeta efter. Vi vet att de många gånger har ställs inför svåra dilemman där de upplevt att de inhumana regler som gällt hittills har krockat med etiken och deras uppdrag som vårdpersonal.

Var social, dela med dig!
, , ,