EU måste sätta mer press på Turkiet

Skriver idag på SvD Brännpunkt med partikollegan Désirée Pethrus om minoriteter, främst kurders situation i Turkiet.

Under senare tid har situationen för kurderna i Turkiet drastiskt försämrats. Mot bakgrund av Turkiets önskan om ett EU-medlemskap finns ett stort ansvar för Europeiska unionen att fördöma Turkiets behandling av kurderna.

Om Turkiet fortsatt har som mål att en dag bli EU- medlem krävs att man i större utsträckning än i dag respekterar sina minoriteters mänskliga fri- och rättigheter. EU har en ypperlig möjlighet att intensifiera pressen på Turkiet, bland annat genom krav på att i landets nya konstitution, som just nu håller på att framarbetas, vidga kurdernas fri- och rättigheter. På samma sätt bör EU vara drivande i arbetet med att få till stånd en fredlig och för båda parter tillfredsställande lösning mellan den turkiska regeringen och PKK.

Den dagen som Turkiet fullt ut betraktar kurderna och andra minoritetsgrupper såsom syrianer, assyrier, greker och armenier som jämlikar, den dagen de tillerkänner dem de mest grundläggande fri- och rättigheter – den dagen är Turkiet, om de så önskar, på god väg mot ett EU- medlemskap. I dag är Turkiet det inte.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
,