Med skärpta straff för grooming kan vi få stopp på nätpedofilerna

Jag tycker det var mycket bra att Veckans brott tog upp Grooming i förra veckan. Det är så synd att denna lag inte fungerar så bra som den borde kunna. Nu pågår en utvärdering men det är tydligt redan nu lagen behöver göras om.

Jag skriver på SVT-debatt

Det har gått drygt tre år sedan det blev straffbart att söka kontakt med barn på nätet med syfte att utnyttja dem sexuellt, så kallad grooming. Det är tydligt att lagen inte har fått den effekt som det var tänkt.

Detta visades på ett tydligt sätt i veckans upplaga av Veckans brott. Leif GW Perssons granskning ger anledning för oss Kristdemokrater att återupprepa krav på en uppföljning av grooming-lagen – med konkreta ändringar som höjt maxstraff samt att kriminaliseringen måste kunna ske på tidigare stadium än i dag.

Leif GW Persson använde sig i programmet av pseudonymen Stina, som uppges vara 13 år, samt ”Julia” som också är 13 år. ”Stina” fick kontakt med bland andra vuxne Fredde, som erbjuder nakenbilder och vill att han och Stina ska kommunicera via webbkamera. Fredde verkar inte helt nöjd när Leif GW Persson dyker upp i webbkameran istället för en 13-årig flicka.

Veckans brott visar med all önskvärd tydlighet hur grooming kan fungera i praktiken. Vi vet att många unga tjejer och killar tar oerhört stor skada av dessa vuxna människors allvarliga brott.

Tyvärr kan vi se att lagen inte har fått den effekt vi hoppades på. Varje år anmäls omkring 200 fall av grooming, men i en sammanställning visade det sig att endast en person har fällts för endast detta brott. Att antalet fall är betydligt vanligare än vad anmälningarna visar är ingen djärv spekulation. En undersökning som gjordes av BRÅ redan 2007 visar att varannan 15-årig flicka hade utsatts för någon form av sexuell kontakt av en vuxen via Internet.

Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av lagen. Utvärderingen ska innehålla uppgifter om lagens tillämpning, vad som gör att så många ärenden skrivs av och vilka det är som är brottsoffer och misstänka. Det är mycket bra att det sker en sådan utvärdering. Men med tanke på det vi vet bör även tydliga initiativ tas till att faktiskt ändra lagen.

Kristdemokraterna anser att några saker specifikt bör ses över.
Maxstraffet för grooming bör höjas. Det är i dag ett års fängelse, men då grooming är att betrakta som förberedelse till en rad andra brott bör det mer likställas med andra förberedelsebrott. Så har till exempel förberedelse till mord och mord samma straffskala.

I praktiken blir straffet för förberedelse lägre än om gärningen har genomförts, men ger en möjlighet till längre straff och signalerar också brottets mycket allvarliga art. Som exempel kan nämnas barnpornografibrott som kan ge sex år. Det är därför inte rimligt att grooming bara kan ge max ett års fängelse. Med dagens rättspraxis innebär straffskalan för grooming att det i normalfallet bara utdöms böter.

Förberedelser för övergrepp bör dömas hårdare. Poliser som arbetar med denna form av sexualbrott signalerar andra problem med lagen, och dessa behöver vi lagstiftare agera utifrån.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, ,