Viktigt samtal om hemlöshet

På torsdag nästa vecka deltar jag i en debatt med anledning av en rapport från Stadsmissionen om hemlöshet. Detta år handlar det om hemlöshet för äldre.

Allt fler äldre i landets storstadsregioner, där bostadsbristen är påtaglig, riskerar att hamna i hemlöshet. Det gäller äldre med knapp pension, men även nyanlända som inte lyckats etablera sig i samhället. Stockholms Stadsmission noterar sedan ett par år ett växande stödbehov bland personer över 65 år och en växande del av insatserna handlar om att hjälpa människor att kunna hantera sin vardag.

Detta är en allvarlig utmaning samhället står inför. Äldre som hamnar utanför bostadsmarknaden tenderar att fastna i utanförskap. Det syns i statistiken. Hela 60 procent av de äldre som idag lever i hemlöshet har varit hemlösa i mer än fyra år, visar Socialstyrelsens senaste undersökning. 25 procent har varit hemlösa i mer än tio år. Nu krävs politisk handling.

Stockholms Stadsmission skildrar sedan 2010 hemlöshetens utveckling i en årlig hemlöshetsrapport. Tema 2014 är hemlöshet bland äldre. För att rikta uppmärksamhet mot hemlösheten i Sverige och diskutera vilka politiska lösningar som krävs framöver ordnas detta seminarium ”Risk för ökad hemlöshet bland äldre – klarar kommunerna utmaningen?”. Vid seminariet presenteras Stockholms Stadsmissions årliga rapport ”Hemlös 2014”, där det senaste årets politiska initiativ för att motverka hemlöshet beskrivs och granskas. Vid seminariet presenteras också resultatet av en ny undersökning som visar hur väl förberedda Stockholmskommunerna är på att hantera en växande andel äldre i hemlöshet.

Medverkande:
• Johan Hedin, (C) ledamot i riksdagens Justitieutskott
• Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission
• Guy Lööv, Pensionärernas Riksorganisation PRO
• Michael Anefur (KD), regeringens hemlöshetssamordnare åren 2011-2014
• Caroline Szyber (KD), ordförande i riksdagens Civilutskott
Moderator: Willy Silberstein

Förra mandatperioden ordnade jag ett seminarium om hemlöshet med Stadsmissionen, över 100 personer kom till första kammarsalen för att lyssna när detta viktiga ämne diskuterades och Stadsmissionen presenterade sin rapport. Då handlade rapporten om EU-migranter och hemlöshet. Väldigt viktiga frågor som jag ser fram att diskutera för här krävs en gemensam ansats.

Var social, dela med dig!