Studieresa, studiebesök och fortsätta driva motion

I förra veckan gjorde Civilutskottet studiebesök hos Riksrevisionen för att höra om deras arbete samt en rapport de släppt om ytterligare åtgärder för att arbeta mer med överskuldsatta. Denna vecka åkte Civiltutskottet till Karlskrona och besökte Boverket sen möte hos Länsstyrelsen Blekinge med landshövdingen Berit Andnor Bylund samt Karlskrona kommun. Bra dragning av Karlskrona kommun samt Karlskronahem om bostadsbrist men nu byggs allt mer. För några år sen svårt hyra ut utanför stan. Middag hos landshövdingen. Dag 2 började med frukostmöte med Fredrik von Platen som berättade om hur man kan bygga billigare samt hur han arbetat för att se till det byggs Seniorboenden. Bra och viktigt utskottet besöker de myndigheter som ligger under dess beredningsområde samt fördjupar sig.

Jag fortsätter driva mina motioner bland annat den om ändra trängselskatten vid Ropsten.
Reglerna för trängselskatten har ändrats så att Lidingöbor nu inte kan hämta och lämna passagerare i Ropsten eller att infartsparkera där för att åka kollektivt. Nu har riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) från Stockholm föreslagit att det ska finnas ett undantag på samma sätt som tidigare.

Caroline Szyber (KD)– Sedan den 7 september är reglerna orimliga för Lidingöbor. Ingen annanstans i Stockholms län finns sådana förutsättningar att nå sin viktigaste bytespunkt. För att ett hållbart resande ska vara möjligt måste det gå att byta i Ropsten, säger Caroline Szyber.

Den tidigare regeln för Lidingöborna innebar att de inte behövde betala trängselskatt om de passerade en betalstation vid Ropsten och en ytterligare betalstation inom 30 minuter.

– Vi vill minska miljöbelastningen och trängseln i Stockholm. Regeringen har gjort ett stort misstag genom att minska incitamenten att resa med kollektivtrafiken, öka trängseln och öka konkurrensen om parkeringsplatserna i Stockholms innerstad. Den gamla regeln borde omedelbart komma tillbaka, säger Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!
,