Motionstider

Budget och motionstid innebär än fler möten än vanligt. Ja det är tydligen möjligt. Skönt utveckla sättet för möten...