Bekämpa smugglingen på rätt sätt

Jag skriver på Politikerbloggen om vikten av att bekämpa smuggling med rätt medel inte genom att avskaffa Sytembolaget.

Jag håller med om att vi behöver veta mer om hur stor den illegala införseln är. Många, som likt Per Åsling, varnar för smuggling drar dock slutsatsen att vi ska möta hotet från smugglingen med sänka eller i varje fall inte höja alkoholskatterna. Det finns dock flera saker vi vet när det gäller alkohol. Det första är att ju högre total konsumtion desto fler skador. Det andra är att pris och tillgänglighet ökar konsumtionen. Det fungerar alltså inte så att om vi gör den legala alkoholen mer lättillgänglig och billig så flyttas konsumtion från den illegala till den legala men det blir samma totala konsumtion. Dessutom är det så att prisskillnaden många gånger är enormt stor mellan den legala och den illegala alkoholen och priserna skulle därför behöva sänkas mycket för att kunna ”konkurrera” med priserna på den illegala alkoholen.

Vi behöver istället se till att föra en ansvarsfull alkoholpolitik i Sverige. I detta ingår också att bekämpa illegal handel. Här är resurser till tullen ett exempel på vad vi kan göra. Det handlar om att försvara Systembolagets roll. Ålderskontrollen fungerar bra i Systembolaget regi, liksom att sälja utan aktiv marknadsföring och lockpriser.

Låt oss i stället ge ökade resurser till tullen, se över alkoholskatten som bör anpassas till hushållens reallöneutveckling, och satsa på att förbättra det förebyggande arbetet för att skydda ungdomen.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, , , ,