Barngrupperna i förskolan måste bli mindre!

Skriver i Dagens samhälle KD: Barngrupperna i förskolan måste bli mindre!

I stället för att minska barngrupperna i förskolan har regeringen fokuserat på genus och ”normkritiska perspektiv ”. Kristdemokraterna kommer däremot att strida för en lag om högst 12 barn i en småbarnsgrupp.

Den här veckan är det en halv miljon barn i Sverige som börjar förskolan antingen för första gången eller på nytt efter sommarlovet. Samtidigt finns det föräldrar som går till jobbet med en stor klump i magen. Föräldrar oroas över om personalen kommer att ha tid med just deras tvååring eftersom barngrupperna är så stora.

Oron som föräldrarna känner är tyvärr befogad.

Skolverket säger att det är en ”svår situation med stora barngrupper på många håll runt om i landet”. Mer än 55 procent av de allra minsta barnen vistas dagligen i barngrupper som ligger långt över Skolverkets riktvärde om maximalt antal barn. Lärarförbundets enkät bland 1294 förskollärare 2017 visar att var tredje förskollärare arbetar med en barngrupp som bestod av 21 barn.

Pedagoger som jobbar i förskolan har startat ett förskoleuppror eftersom situationen är ohållbar, både för barnen och personalen. Professor Hugo Lagercrantz, som forskar om barnhjärnans utveckling på Karolinska Institutet, menar att för stora barngrupper kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Utöver försämrad anknytning riskerar stressen att leda till bland annat koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga. Skolverket betonar att det är viktigt att det inte blir för många relationer för barnen att förhålla sig till under en dag, särskilt för de minsta barnen.

Regeringen har försökt att få ned barngrupperna genom ett statsbidrag som kommuner kan ansöka om. Det verkar snarare ha lett till fler avdelningar på små utrymmen. SVT rapporterade exempelvis nyligen att Eskilstuna kommun förra året startat inte mindre än 54 nya avdelningar på sina förskolor. De flesta var dock inte nya utan hade uppstått bland de befintliga. Det är också vanligt att trixa med statistiken genom att ha små barngrupper under en kortare del av dagen.

Vad gör då regeringen åt denna ohållbara situation för ettåringar eller tvååringar? Inget. Vänsterregeringen har inga nya förslag utan konstaterar bara att de är ganska nöjda med att gruppstorlekarna i snitt har sjunkit något. Regeringens förskolepolitik består i stället mest av att i läroplanen fokusera på genus och ”normkritiska perspektiv i förskola”.

Regeringen har lämnat walk-over i frågan om att öka tryggheten för de allra minsta barnen. Men det gör inte vi. Kristdemokraterna kommer att strida för en lag om högst 12 barn i en småbarnsgrupp. Vi finansierar rejält minskade barngrupper genom att staten skjuter till drygt 2 miljarder kronor, kommunerna 1,2 miljarder kronor och att inkomsttaket i maxtaxan höjs marginellt med max 276 kronor per månad för första barnet, 184 kronor för andra och 92 kronor för tredje barnet. Bara de med högre inkomster berörs.

Föräldrar ska kunna känna sig trygga med att det finns tid och en famn att krypa upp i för deras tvååring. Förskolepersonalen ska kunna känna sig trygga med att de ska få goda förutsättningar för att utföra sitt fantastiska arbete. Du ska kunna lita på förskolan. Du ska kunna lita på Sverige.

Var social, dela med dig!
,