Romer

I söndags höll jag tal om romer och Sverige. Skrev ned lite tankar innan även om jag sedan inte...

Fråga om till- och frånval i hyresrätt

ställd skriftlig fråga till justitieministern om från- och tillval i hyresrätt http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Fran–och-tillval-i-hyresratt_H311339/ Pressmeddelande Stockholm den 19 november 2015 Ge...