Studieresa med utskottet

Hemma efter intressanta dagar i Korea med civilutskottet. Fokus stadsbyggnad, stadsutveckling, hållbar samhällsplanering och byggnation. Och företagarfrågor. Under dessa...

Handläggningstider Lantmäteriet

Ett synnerligen tunt svar av Kaplan http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Lantmateriets-langa-handlaggni_H312584/ Problemet är inte konjunkturellt utan strukturellt. Dvs lösningen måste tas genom skarpa...