Mer transparent hyresstatistik behövs

Skriver idag på SVT opinion om vikten av mer transparent hyresstatistik. En transparent bostadsmarknad är en god bostadsmarknad.

”Via Hemnet, Blocket eller appar som Bostadskoll finns goda möjligheter att skaffa information om priser, jämföra objekt och följa försäljningar. För den som vill hyra är dylik information en väl förborgad hemlighet.”

Betalar du en rimlig hyra?

SVT försöker skaffa sig en överblick genom ett hyrestest där den som är hugad kan berätta om sin situation.

Trovärdigheten denna självrekryterade panel ger som underlag kring hyrornas nivå kanske inte är den allra bästa, men SVT:s ambition är ändå rätt riktad. Vi behöver en tillgänglig statistik kring hyresrätternas prisnivå, som är tillgänglig för allmänheten.

Den ägda bostadsmarknaden präglas av god information.

Via Hemnet, Blocket eller appar som Bostadskoll finns goda möjligheter att skaffa information om priser, jämföra objekt och följa försäljningar. För den som vill hyra är dylik information en väl förborgad hemlighet.

För att stärka konsumentens makt och kunskap om hyresutvecklingen behövs en förstärkning av hur hyresstatistik presenteras.

Statistiken behöver göras tillgänglig för bostadskonsumenter.

En god hyresstatistik skulle förbättra debatten kring hyresrätten och göra klart vad som gäller. Då får vi svart på vitt besked om prisskillnader mellan en hyresrätt i ett nedgånget förortsområde och exklusiv innerstadsadress.

Är prisskillnaden obefintlig, något som återkommande indikeras, då reser de en rad frågor om rimligheten i detta. Som konsument skulle man med bättre transparens få utökade möjligheter att följa hyresutvecklingen och mobilisera när orimligheterna i dagens hyressättningssystem blir uppenbara.

Att detta inte kan överblickas på ett vettigt sätt i dag försvagar konsumentens ställning.

Mehmet Kaplan har gett besked att han inte är intresserad av att få till stånd en bättre hyresstatistik, utan kallar det komplicerat och kostsamt.

En frågeställning som ändå uppkommer: skulle inte hyresmarknadens parter kunna bidra med den kunskap som nu saknas?

I synnerhet Hyresgästföreningen har gjort klart att man nästan helt förfogar denna statistik. De finansieras med en betydlig del genom den obligatoriska hyressättningsavgiften, och bör utifrån sitt samhällsuppdrag känna sig förpliktigande att bidra med dessa uppgifter.

Bostadsministern har gjort ett nummer av att fler aspekter än enbart hyresnivån ska beaktas när man som konsument värderar en lägenhet. Standard på lägenheten till exempel.

Men på övrig bostadsmarknad har konsumenterna god tillgång till priser och klarar dessutom väl att värdera denna statistik utifrån det riktvärde som priset ger.

För ett drygt år sedan uppmanades bostadsministern i en interpellationsdebatt i riksdagen att utarbeta en användbar hyresstatistik med hjälp av hyresmarknadens parter – i synnerhet Hyresgästföreningen som säkert skulle uppskatta upplysta konsumenter.

I Hyresgästföreningens styrelse finns namnkunniga, aktiva politiker från de båda regeringspartierna, så kärlen borde vara kommunicerbara. Bostadsministern lovade att återkomma i frågan efter att han tittat på vad som kan göras.

Det var dock ett år sen. Ministerns intresse tycks svalt.

Det finns allt att vinna på en tydligare marknad där korten kring priset ligger på bordet.

Det vore därför klädsamt om bostadsministern tog initiativ i den här frågan som han deklarerade för ett år sen.

Man kunde annars hoppas på att bostadsmarknadens parter förekom regeringen och offentliggjorde hyrorna.

Uppdatering:
Intervjuas i Hem och hyra om mitt förslag:

I en debattartikel på SVT opinion skriver Caroline Szyber, kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson att hon vill att det ska bli lättare att jämföra hyror. Hyresgästföreningen förfogar över statistik. Eftersom föreningen till viss del finansieras genom hyressättningsavgiften bör man känna sig förpliktad att dela med sig av dessa uppgifter, menar Caroline Szyber.

Hon tänker sig att när dessa uppgifter finns tillgängliga skulle ett privat företag kunna utveckla ett slags Hemnet för hyresrätter. Hemnet är annonssajten för ägt boende där kvadratmeterpris och jämförelsepris i området finns angivet på annonsen.

– Framför allt tänker jag mig att det skulle kunna utgöra en prispress på andrahandsmarknaden. Det är ett problem att hyrorna i andra hand är så höga.

Men kristdemokraterna var ju med och införde de förändringar som inneburit att andrahandshyrorna på bostadsrätter skjutit i höjden?

– Syftet var att lägenheter inte skulle stå tomma. Andrahandshyrorna får inte heller med dagens lagstiftning vara hur höga som helst. Det tror jag en rättslig prövning skulle visa. Jag skulle även kunna tänka mig att ändra lagstiftningen så att det går att få tillbaka överhyra retoraktivt.

Vem av parterna som har tillgång till uppgifterna tycker Caroline Szyber är av underordnad betydelse.

– Jag tror även att en detaljerad hyresstatistik skulle hjälpa till att slå hål på myter. Med statistik kan man ta reda på fakta. Exempelvis hur hyrorna skiljer sig åt beroende på var i en stad man bor, säger Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!