Nytt kapitel

Efter nästan 12 år i olika rollen inom politiken, de sista 8 åren som riksdagsledamot var det dags för ett nytt kapitel som egenföretagare. Jag är främst verksam som rådgivare inom bostads- & byggfrågor 🏗 samt juridik ⚖️ 

Moderator / Public Affairs / Strategisk kommunikation

Jurist som brinner för ett hållbart samhällsbygge. Varit aktiv opolitiskt och politiskt för samhällsförändring i över 20 år, bland annat som riksdagsledamot men också genom flertalet styrelseuppdrag samt som ordförande i civilutskottet. Arbetar idag i eget bolag med bl.a analys, rådgivning och strategisk kommunikation såväl som aktivt påverkansarbete. Har ett stort engagemang i bostads-, bygg- och fastighetsfrågor med stort kontaktnät inom branschen. Sitter idag bland annat i advisory board i ett bostadsutvecklingsföretag som bygger kollektiv/delningsbostäder samt i Stockholmshems styrelse, och är diplomerad/certifierad styrelseledamot.

Är en medievan och driven strateg, kommunikatör och opinionsbyggare med bakgrund i politiken där jag haft fokus på att med stor lyhördhet skapa, förvalta och driva på för förändring. Har som politiker, såväl som del av regeringsunderlaget som i opposition, lyckats få igenom politik genom nätverkande, förhandling och opinionsbildning genom tydlig kommunikation. Politiken har till viss del format mig, men jag har alltid varit driven av att skapa konkreta resultat som gör verklig skillnad. Som strateg ser jag till den övergripande bilden, vart en organisation ska nå, vad deras syfte är och hur de ska ta sig dit. Alltid med ett tydligt fokus på positiv förändring.

Läs mer på Dagens opinion samt Fastighetstidningen

Var social, dela med dig!