Mer tid med barnen, mer valfrihet

Det är inte av rakt av copy paste av ett KD förslag men inte långt ifrån. En sämre version. Det är bra att S förstår att familjen är viktig.
Men de familjer vill ha är mer valfrihet och flexibilitet.

S förslår att alla föräldrar får 5 extra dagar/ år i föräldrapenning upp till 16 år. 5,6 miljarder kostar det. S förslag är kopplat till skollov.
Vi i KD har i flera år drivit ett liknande förslag men obetald ledighet upp till 18 år närsomhelst under året gäller vårt förslag (står i valmanifestet).

KD föreslår även sänkt skatt för föräldrar. För att stärka barnfamiljerna föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar. Med större marginaler kan fler föräldrar välja att gå ned i arbetstid och därigenom få mer tid för familjelivet.

Det S förstås aldrig nämner är den utredningen de beställt som ju föreslår massor av begränsningar av föräldraförsäkringen. Dessutom vill de ju kvotera HELA föräldraförsäkringen på tal om att göra det lättare för föräldrar att få mer tid med barnen. De flesta föräldrar vill ha en mer fri föräldraförsäkringen som ökar möjligheten för föräldrar att då ihop sitt livspussel och att välja tid med barnen.

Jämförelse mellan S och KD politik

Regeringens utredning föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva.

KD kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.
Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslog i december 2017 färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrars möjlighet att själva bestämma. Förslagen i föräldraförsäkringen är direkt familjefientliga.

Så man ska tala om sin egen och inte andra politik men frågan vi ställer oss är:
Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen?

Vi kristdemokrater motsätter oss förslag i utredningen som:
✔️ Färre dagar i föräldraförsäkringen

✔️ Att pappadagarna vid barnets födsel tas bort

✔️ 5 kvoterade månader för respektive förälder

✔️ Att man inte ska få spara dagar efter barnets 3-årsdag

✔️ Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren.

Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag.

‍♀️

Det här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:
✔️ En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa
✔️ Förstärkt inkomstskydd (SGI) för föräldrar och utökad rätt till tjänstledighet
✔️ Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.
5 dagar obetald föräldraledighet per år och förälder, att användas fritt under året.
✔️Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder
✔️ Inför en lag om max 12 barn i småbarnsgruppen – mer tid för varje barn.
✔️ En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola
✔️ Höj pensionsrätten för föräldrar.

Mer om våra familjepolitiska förslag

Var social, dela med dig!