Bättre stöd i skolan med fler speciallärare

Många barn halkar efter i skolan och allt fler elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många gånger beror det på att rätt stöd uteblivet eller att stödet satts in alldeles för sent. För att fler elever ska nå skolans mål måste lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar och då krävs lärare med rätt kompetens.

Barn som behöver extra hjälp och stöd ska få det tidigt under skolgången. Det kan handla om att få hjälp med läsning, med extra matte eller med att klara språket för nyanlända elever. De lärare som är allra bäst på att förklara det som är krångligt och svårt är speciallärarna.

Speciallärare kan vara specialiserade mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, synskada, språkstörning och utvecklingsstörning. Specialpedagogiska åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen inte räcker till. Det ska inte kännas utpekande att behöva få hjälp av en speciallärare. Elever som behöver extra hjälp ska få det utan att det ska krävas någon typ av diagnos. Alla elever är olika och lär på olika sätt och under olika lång tid.

Under lång tid har det varit brist på speciallärare. Enligt Statistiska centralbyråns prognos för yrket specialpedagog/speciallärare ökar bristen de kommande åren. År 2030 beräknas det finnas ca 10 000-11 000 utbildade speciallärare och efterfrågan närmare 20 000 Samtidigt som behovet av utbildade speciallärare är stort tar det alltför många år innan de första speciallärarna med specialpedagogisk kompetens utexamineras.

Kristdemokraterna vill därför genomföra ett speciallärarlyft. Speciallärarlyftet innebär en satsning på totalt 3,2 miljarder kronor fördelat på fyra år. Satsningen innebär att över 6 000 lärare kan vidareutbildas till speciallärare samtidigt som de behåller 80 procent av lönen. Reformen innebär också att den ordinarie undervisningen kan fungera bättre för samtliga elever, när elever som behöver speciellt stöd får det.

Ingen elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Genom speciallärarlyftet kan fler barn i [x kommun] få bättre stöd i skolan. Vi måste se barnen i tid.

Annika Eclund
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Caroline Szyber
Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson

Var social, dela med dig!