Bostadspolitiskturné

Gjorde ett intressant studiebesök förra fredagen i Kalmar. Besöker under hösten ett antal orter i landet likt jag gjorde under våren och kommer göra även efter nyår. Allt för att få en lägesbild på bostadssituationer, för att kunna lyfta upp bra förebilder mm. Östra Småland skrev om besöket se nedan:

För dyr och för utdragen. Det är vad byggprocessen av bostäder i Sverige är i dag. Det anser i alla fall riksdagsledamoten Caroline Szyber KD).

Caroline Szyber är Kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson och är just nu ute på en höstturné där hon inspekterar hur bostadsbyggandet i Sverige ser ut.

– Jag tittar på vad som byggs, hur det byggs och vilka problem som uppstår på grund av gällande lagstiftning, förklarar Szyber efter att på fredagen ha landat i Kalmar där hon med sina lokala partikollegor bland annat besökt det omstridda Gesällenbygget.

I kvarteret Gesällen ska det bli både nya bostäder och butikslokaler med bland annat en ny livsmedelsaffär. Totalt innehåller projektet cirka 120 nya bostäder och drygt 3 400 kvadratmeter butiksyta. Avsikten är att det ska vara blandat hyresrätter och bostadsrätter och att allt ska stå färdigt år 2019.

Att Kvarnholmen är ett kulturhistoriskt riksintresse har fått ge avtryck på utformningen av det nya kvarteret.

– Förtätning av bostäder behövs när urbaniseringen växer, men samtidigt är det viktigt att i en stadskärna som här i Kalmar anpassa bostadsbyggandet till sin närmiljö, säger Szyber.

I Kalmar är det just nu 643 bostäder i produktion och sett till hela Sverige så byggs det fler bostäder än på länge.

Dock räcker det inte med de utmaningar Sverige nu har framför sig enligt Szyber med nya stora årskullar av studenter och historiskt höga migrationsflöden.

– Det här är växande grupper som det tyvärr inte byggs mycket för. De billigaste lägenheterna är de som redan i dag finns i befintligt bestånd, medan de nya som byggs ofta är väldigt dyra.

Snittpriset för att bygga nya bostäder i Sverige ligger i dag 70 procent över EU-genomsnittet. Alltför långdragna planprocesser gör att nybyggen försenas, fördyras och ibland avbryts.

– Det finn för stora risker hos mindre byggaktörer i dag att ligga ute med stora belopp utan att veta om deras planer kommer bli verklighet eller ej, det gör också att konkurrensen är dålig säger Szyber

Något som bidrar till de långa processerna är alla överklaganden och Szyber vill gärna se att det börjar läggas avgifter på överklaganden av detaljplaner.

– Jag tycker det är för mycket tomma tunnor skramlar mycket när det kommer till överklaganden. Med en avgift tror jag att ett överklagande skulle få en större tyngd och att man som medborgare skulle göra ett större övervägande.

De orimligt hårda tolkningarna av strandskyddsreglerna är en annan problemfaktor som skulle behöva lättas upp enligt Szybar. Riksdagsledamoten drar upp ett eget exempel.

– Jag fick ett mejl från en bonde som hade ansökt om att få anlägga en större damm på sin gård. När han sen hade anlagt dammen så sökte han bygglov om att få bygga ett skjul intill dammen, men på grund av att han inte hade ansökt om strandskyddsdispens så gick det inte. Det här handlade alltså om en fejksjö som han har byggt själv på sin egen mark.

Var social, dela med dig!
,