Sexualbrottsutvärderingen och den komplexa frågan om samtycke

Sexualbrotten hör till de brott som mest upprör människor. Ett sexuellt övergrepp är ett extremt uttryck för bristande respekt för en annan människas självklara rätt till personlig integritet och självbestämmande. Om allmänheten om och om igen upplever att gärningsmännen inte får proportionerliga straff, alternativt inte straffas alls, och om brottsoffer inte får upprättelse förlorar rättsväsendet allmänhetens förtroende.