Vi kvinnor kan, utan kvotering

Imorse blev jag glad när jag slog upp SvD och läste Brännpunkt. Mats Odell har skrivit tillsammans med tre kompetenta kvinnor; en entreprentör, en generaldirektör samt en chef i finansbranschen. En ny undersökning från Novus visar att 63 % tycker det är fel att man genom lagstiftning inför kvotering av kvinnor och män till börsbolagens styrelser.

”Enligt den senaste sammanställningen är bara knappt var femte ledamot i ett börsbolag kvinna, vilket inte är acceptabelt. Det är självklart för oss alla att kvinnor har samma rätt till inflytande i näringslivet som i övriga delar av samhället. Kön ska inte vara en särskiljande faktor när det gäller möjligheten att fatta de beslut som får återverkan på företag, organisationer och verksamheter.” Artikeln fortsätter ”Den lösning som ofta framhålls i den politiska debatten för att öka kvinnors representation på beslutande befattningar är införandet av kvotering till börsbolagens styrelser. Om detta skulle lösa frågan om jämställdhet i näringslivet skulle det vara en enkel åtgärd. Tyvärr är problemet betydligt mer omfattande och berör flera samhällssektorer. Vidare anser vi att kvotering är principiellt fel och underskattar kvinnors kompetens.”

”Vad gäller jämställda löner och möjligheten att starta eget så har stödet ökat jämfört med maj förra året. Däremot har stödet för kvotering till bolagsstyrelser och stödet för en lagstiftning om delad föräldraförsäkring minskat. Uppenbarligen efterfrågar svenska folket åtgärder som gör en konkret skillnad i vardagen för breda grupper i samhället istället för symbolpolitik som beskär familjers och företagares handlingsutrymme.”

Annnika von Haartman övervakningschef Norden NASDAQ OMX, Sarah Wamala generaldirektör Statens Folkhälsoinstitut och Leyla Anabestani vd Freja Assistenstjänst AB satt också med i panelen på det seminarium som Odell ordnade imorse med titeln Flytta fram kvinnors positioner.

Seminariet syftade tull att skapa en bättre bild av hur kvinnor förs och främst kan nå chefpositioner. Utgångspunkten är att agera och uppnå resultat utan att kvotera och få till stånd en verklig förändring.

Odell talade om hur viktigt det är att synnliggöra de kvinnor som vill göra karriär och ta fram de verktyg som behövs för att stötta dem. Sarah Wamala talade om vikten av attityd förändringar, allt för många idag, även kvinnor som inte tror på vkinnliga chefer. Dessutom är tröskeln för en ung kvinna större än för en ung man. Leyla Anabestani berättade att när hon ville starta eget var det ingen som trodde hon skulle lyckas starta ett eget företag och lyckas driva det. När hon lyckades få en stor upphandling, var det många som ifrågasatte om hon lyckats klara av det själv. ”Som kvinna måste man bevisa mer” avslutade hon. Annika von Haartman talade om vikten av goda förebilder, hennes mamma är egen företagre som startat från ingenting och som alltid pushat henne och sa att hon gärna såg sin dotter bli Finland första kvinnliga president. Hon sade också att det är vitkgit att vi ser chefer för om det är en bra eller mindre bra chef, inte en kvinnlig eller manlig chef.

Mats Odell har som kommun- och finansmarkandsminister arbetat med jämställdhetsfrågor i staten för att öka antalet kvinnor på ledande befattningar. Inte bara snack utan verkstad på Odell. Ökning fr 33% till 39% bland statliga rekryteringar, öppen rekrytering har 54% gått till kvinnor. Ökning av det traditionellt mansdomineradeyrket landshövding från 5 stycken av 21 har Odell sett till att siffran ökat t 10 av 21 stycken. Bra jobbat!

Var social, dela med dig!
,