Europadagen – en dag att fira den europeiska tanken

Idag är det Europadagen. Jag var förbi Kulturhuset där Europadagen firades med debatter, prisutdelning, panelsamtal och filmvisning. Jag är en sann vän av EU, tycker idéen på en europeisk gemenskap efter alla konflikter Europa haft är en styrka. Det är idag svårt att tänka sig ett Europa bestående av handelsmurar, tullar och fientlighet. Läste för några dagar sedan min examensuppsats från juristlinjen Unification of Diversity. An analysis of the European creed, what has shaped these values and their effect on the European Union. Den behandlar tankarna kring en gemensam europeisk konstitution och värden för Europa som de beskrivs i lagstiftning. Det blev ingen gemensam europeisk konsitution efter att Frankrike och Nederländerna röstat nej, utan Lissabonfördraget (Reformfördraget) kom istället på plats.

Sedan Sverige gick med i EU har många känt att besluten fattas långt borta, deras röst blir än mindre hörd. Det alla inte tänker på är att idag påverkas allas vår vardag av det svenska EU-medlemskapet. För att understryka detta kan sägas att ungefär 60 procent av de beslut som fattas i Europaparlamentet är av direkt betydelse för våra kommuners verksamhet. Det folkvalda Europaparlamentet har fått ökad makt de senaste 10 åren. Att EU har växt från 6 till 27 medlemsländer under drygt 50 års existens är ett tydligt tecken på samarbetets framgång och därmed dragningskraft. Den kraften är i sig ett utrikespolitiskt instrument som inte får underskattas; utvidgningen kan sägas vara EU:s mest framgångsrika utrikespolitik.

Det finns en hel del utmaningar där den europeiska unionen med gemensam kraft kan agera och bidra till förändring. Klimatförändringarna, säkerhetshoten från organiserad brottslighet och terrorism, människohandel och barnpornografi, energitillgången, flyktingsituationen, konkurrens om råvaror och insatser för att minska fattigdomen i världen är bara några av de stora utmaningar som ingen enskild nation klarar att möta ensam.

Jag avslutar med att citera Bernard Henrí-Lévy “Europe is not a place but an idea” och EU har förhoppningsvis inte vuxit klart.

Var social, dela med dig!