På spåret med Alliansen!

Denna vecka går i orange – det är Alliansvecka – imorgon blir det tidigt morgon för att gå upp och kampanja! Alliansen har efter en mandatperiod gjort mer än vad Socialdemokraterna gjort under de senaste mandatperioderna tillsammans. Svd ledare sammanfattar så bra de stora reformerna:

Alliansregeringen har under mandatperioden varit Europas mest reforminriktade. Arbetslöshets- och sjukförsäkring har omvandlats till att ge incitament till arbete. Skatterna för låg- och medelinkomsttagare har tagits ner till snittnivån i OECD. Förmögenhetsskatten har slopats och fastighetsskatten har gjorts förutsägbar. Migrationen har getts inslag av ekonomiskt förnuftig arbetskraftsinvandring. Polisen har stärkts. Fler elever ska få betyg. Apoteksmonopolet har skrotats och spritfabrikerna har sålts. Vårdköerna har kapats, och valfriheten har ökat i allt från barnomsorg till sjukvård.

Och efter den största globala ekonomiska krisen sedan depressionen står Sverige med starkare finanser än jämförbara länder. Kommuner och landsting går med plus. Statsskulden som del av BNP krymper. Hundra tusen jobb har tillkommit sedan 2006.

Det behövs nu mer Allians i Sverige. De Rödgröna presenterade en skuggbudget som jag tyckte mer kändes som en b-uppsats på universitet, som skulle ha fått mycket kritik i en opponering just på brister på hänvisning till källor och diagram som man inte förstod vad de skulle visa – gör om gör rätt hade betyget blivit. Mer om delar av den kommer framöver på bloggen. Ett exempel bara på vad de Rödgrönas politik leder till är att det blir 24 miljarder kronor mer i skatt. Det är nästan 6 000 kr per år och förvärvsarbetande, eller 9 000 kronor per anställd i näringslivet.

Vissa sjunger ”säg inte nej, säg kanske, kanske inte” vi sjunger inte, inte, inte. Under en tågturné igår gick Alliansen ut med vad vi INTE kommer att göra.

Alliansen lovar följande, vi kommer:

1. Inte förtidsavveckla kärnkraften.

2. Inte införa kilometerskatt.

3. Inte kvotera föräldraförsäkringen.

4. Inte skjuta upp Förbifart Stockholm.

5. Inte höja skatten för vanliga löntagare.

6. Inte riskera statsfinanserna genom ofinan­sierade utgiftslöften.

7. Inte göra det dyrare att anställa unga.

8. Inte avskaffa rut- och rotavdragen.

9. Inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.

Väl rätt spår, välj Alliansen!

Var social, dela med dig!
, , ,