Är alla medborgare verkligen lika inför lagen?

Jag läser en krönika i Aftonbladet som ställer frågan om alla är lika inför lagen. Åtalet mot förre polischefen Göran Lindberg har dragit igång en rejäl diskussion om likhet inför lagen efter att åklagaren valt att sekretessbelägga förundersökningen. Imorse valde Södertörnstingsrätt att lättasekretessen men större delen av rättegången hålls bakom lykta dörrar med hänvisning till offren. Detta kan jag förstå det är så tydligt att de flesta journalister mest gottar sig i vilka sexleksaker som använts mer än att fokusera på om samtycke fanns eller inte, dvs hur många våldtäkter som begåtts och att en polischef köpt sex.

Likhet inför lagen är ett självklart krav i Sverige, men verkligheten ser inte alltid ut som idealet, där alla behandlas lika oavsett socialgruppstillhörighet, kön eller etniskt ursprung. Detta är och har länge varit ett omdebatterat ämne. Rättsystemet ska utgå ifrån alla människors lika värde och rätt till likabehandling inför lagen. Rättsväsende och lagstiftning spelar en central roll i ett modernt samhälle.

Att förundersökningen sekretessbelades har det med offren eller gärningsmannen att göra? Kommer vissa i samhället undan med mer än vad andra gör? Kommer de lindrigare undan?

Många säger att om en polis är inblandad i ett brott blir det ett helt annat bemötande vid en anmälan. Att polisanmälan ochy hela processen lir så mycket svårare för att det finns en stor kåranda. Dock framgår tydligt att varje myndighet själv måste ha en granskningsnämnd och polisen har en personalansvarsnämnd som granskar polisens arbete.

Därför tycker jag åtalet mot Lindberg är intressant, en åklagare sekretessbelägger – till skydd för vem? Offren eller den fd polischefen. Domstolen har agerat rätt genom att lätta på sekretessen till viss del men ändå valt att hålla rättegången bakom lykta dörrar. Denna gång har det gått till domstol men många tjänstefel som polisen gör går alditg vidare utan utreds av dem själva, internt. Jag anser att det är tydligt att det behövs extern kontroll, genom en fristående granskningsmyndighet som granskar polisen.

Likhet inför lagen? Önskvärt.  Avslutar med citat från domarreglerna.

”Lika brott kräver lika straff, och därföre skall man icke se därefter, att en är fattig eller rik, utan straffa den ena som den andre, där lika brott äro.” Domarreglerna

Var social, dela med dig!
,