Arbetslinjen bör kompletteras med företagslinjen

Nu har min och Peter Soilanders artikel publicerats på Newsmill.

Valet 2010 handlar till stor del om jobb och ekonomin, det är bra med en tydlig arbetslinje. Dock tycker vi denna bör kompletteras med en tydlig företagslinje. Fler företag betyder fler jobb, starkare ekonomi och bättre välfärd. Det är viktigt att människor med idéer vågar satsa på att starta eget.

Vi i Alliansen har gjort mycket under dessa fyra år; sänkt de generella social- och arbetsgivaravgifterna med en procentenhet, sänkt arbetsgivaravgiften för den som anställer unga, långtidsarbetslösa, långtidssjuka, äldre, nyanlända med flera. Vi har i en tid av finansiell kris sänkt bolagsskatten med 1,7% och slopat förmögenhetsskatten samt stärkt företagarnas trygghetssystem.

Ytterligare betydelsefulla reformer som varit viktiga för företagsklimatet har varit minskat regelkrångel och förändrade 3:12-regler för att minska skattetrycket. Ja, det har tagits steg i rätt riktning men många återstår.

Kristdemokraterna anser att de små och medelstora företagen, som ofta är familjeföretag, ska stå i centrum för utformningen av näringspolitiken.

Vi vill att det ska löna sig att driva företag. Vi vill sänka trösklarna för företag att anställa, dels för arbetstagarnas och dels för svensk ekonomis skull. När vi varit ute och träffat småföretagare nämnde majoriteten av dessa att det är just LAS-reglerna som försvårar. Hela 4 av 10 företagarna anser att de skulle vara mer benägna att anställa om undantagen utökades. Därför är vi glada att Kristdemokraterna går till val på att förlänga provanställning från 6 till 12 månader och att turordningsreglerna inte enbart ska gälla för företag med färre än 10 anställda. Samt att öka konkurrensen genom att ge privata entreprenörer laglig rätt att utmana offentliga verksamheter, där det är lämpligt.

De framtida jobben kommer främst skapas när enskilda människor, entreprenörer, finner att det är värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital.

Socialdemokraterna har utmärkt sig genom att gnälla sig fram till makten. Nu klagar de på att unga hamnar utanför, men nämner inget om turordningsregler som de själva har skapat eller att de själva saknat en politik för de som aldrig haft ett jobb.

Alliansen har sett till att sänka arbetsgivaravgifter för den som anställer unga, detta vill nu de Rödgröna ta bort. Det är helt fel väg då Sverige nu är på väg ur krisen. Den kommande mandatperioden innebär därför en tuff utmaning då vi måste slå vakt om tillväxten i Sverige. Detta uppnås inte genom att bland annat göra det dyrare att anställa unga.

Vi anser att Sverige behöver en fortsatt offensiv reformpolitik för fler företag och fler jobb, med lägre skatter, underlättande anställningsvillkor, minskat krångel och ökad konkurrens med den offentliga sektorn. När vi nu blickar framåt får vi inte glömma att även följa upp de reformer som genomförts under innevarande mandatperiod och se till att de får avsedd effekt.

Alliansen kan göra ännu mer för företagsklimatet i Sverige och för oss är detta en av de absolut viktigaste valfrågorna, och vi kommer att göra vad vi kan för att få frågan mer levande i valrörelsen.

Caroline Szyber (KD), riksdagskandidat Stockholm stad http://carolineszyber.se

Peter Soilander (KD), Kristdemokraternas största bloggare http://soilander.wordpress.com

Var social, dela med dig!
, ,