Det perfekta valsystemet, finns det?

Vilket val det blev, inte bara att SD kom in i riksdagen utan att det varit oklart gällande valresultatet ett par dagar. På flera platser i Sverige var det ett fåtal röster som skilde vilket parti som skulle få utjämningsmandat och även vilket block som skulle få majoritet. Så intensivt som jag följt på val.se och i media dessa dagar. Enligt vissa lät det som om det enbart var SD som var vinnare i valet och alla andra förlorare. Dock måste jag säga att Alliansen gick fram ytterligare över 300 000 tusen svenskar sen 2006 anser att Alliansen har lösningarna för Sverige. Likaså bröts den Socialdemokratiska hegemonin och en borgerlig regering fick väljarnas förtroende en mandatperiod till. Det blir med största sannolikhet en minoritetsregering bestående av de fyra Allianspartierna. Minoritetsregeringar är inget nytt fenomen utan större delen av regeringarna Sveriges nutida historia har varit just minoritetsregeringar. Jag tycker att på det sätt som Wetterstrand uttalat sig de sista dagarna gör hon tydligt att ett samarbete inte är möjligt. Hon gör Miljöpartiet till ett vänsteralternativ vilket jag tror många tycker är synd, många miljöpartister ser sig som liberaler och som ett mittenparti inte ett Vänsterparti. Genom att stänga dörren genom att vara så avståndstagande mot ett samarbete med Alliansen stänger Wetterstrand också dörren till fler väljare på sikt, tror jag. Nu är Miljöpartiet ett vänsteralternativ annars hade samarbete för demokratin skull varit ett alternativ.

Jag tycker istället fokus nu ska ligga på vad vi kan göra för att ända valsystemet. Några har överklagat valresultatet. Om någon överklagar valresultatet och Valprövningsnämnden gör bedömningen att det finns misstanke om valfusk i någon mening, så kan omval bli aktuellt. Det har varit tal om omval från vissa. Omval skall ske tidigaste efter 35 dagar och senast inom tre månader från de ordinarie valtillfället. Jag tror inte det blir omval.

I kommun- och landsting där det in heller finns utjämningsmandat där bör valkretsarna vara genomtänkta så dessa inte slår mot små partier. Det så kallade proportionella valsystemet inte är så proportionellt. I Stockholms stad kostade det enda KD-mandatet ungefär 18000 röster. För övriga partier kostade varje mandat 4-6000 röster. Förklaringen: valkretsarna.

Många har talat om att vi borde ändra vårt system. Frågan man då ställer är sig, finns det ett prefekt valsystem. Nja, det finns för och nackdelar med alla. Vårt system gynnar stora partier. Nu inser vi också att det har problem att skapa proportionalitet då fler partier tar sig över fyraprocentspärren.

Jag tror det är viktigt att dels göra om Stockholms valkretsar, vi är olika stadsdelar men stan växer och bara för att man bor i en stadsdel, del av stan så betyder inte det att man inte är en Stockholmskandidat och kan företräda hela staden.

Likaså tror jag det är viktiga att man under denna mandatperiod ser över utjämningsmandaten på riksnivå. Det är inte bra med ett system som inte klarar av fler än sju partier och där vissa missgynnas.

Personvalet som jag skrivit om tidigare ser jag också gärna ses över, vissa förändringar finns ju förslag på exempelvis att spärren sänks till 5 %. Jag tror dock att än viktigare är att personvalet ställs i centrum så till vida att alla måste kryssa, har man inte kryssat så blir det första kandidaten som får rösten. För de partisedlar som är omärkta gäller då att det är röst på parti och första namn på kandidat. Detta skulle innebära att listorna som tagits av partierna till viss del får stöd samtidigt som en som bedriver bra personvalskampanj skulle kunna komma fram. Hur systemet ska se ut i storstäder är svårt, att kryssa ihop till 8% i Stockholm stad, eller för den delen länet som är än större är väldigt svårt.

Alla som sitter på goda förslag nu har ni fyra år att få gehör för dessa så ändring kan ske.

Var social, dela med dig!
, , ,