Intervju i radio om Iran och brotten mot mänskliga rättigheter

Idag är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Jag uppmärksammar denna genom att tala om det kommande valet i Europas sista diktatur Vitryssland/Belarus, lägger ut talet senare idag. Samt tänkte dela med mig av den intervju som gjordes med mig förra helgen av lokalradio, Radion heter ”Radio Aryamehr”. Den sänds på 89,2 från Malmökanalen. Den kan tyvärr ej höras i efterhand, därför har jag lagt ut frågor och mina svar nedan.

* Du har skrivit en motion till riksdagen med Irene Oskarsson gällande MR. Berätta lite om motionen och varför skrev ni den?

För att vi ville att den svenska linjen gällande mänskliga rättigheter ska tydligare såväl nationellt som att Sverige med all kraft ska främja mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. Motionen lyfter vikten av att frågor om mänskliga rättigheter måste sättas högre upp på dagordningen – i det dagliga livet och inom alla politikområden. Kunskap om de mänskliga rättigheterna bör fortsätta inkluderas i den svenska utbildningen från ett tidigt stadium. Det är viktigt att betona att MR-frågorna inte bara hör till utrikespolitiken. De finns inom alla politikområden. Inte förrän vi inser det får arbetet för MR och demokrati den tyngd och vikt som det måste ha.

*Hur tycker du att den svenska regeringen skall agera gentemot den islamiska republiken?

Den svenska linjen är tydligt gällande behandlingen av minoriteter, kvinnor och alla andra odemokratiska inslag. Vi använder även EU för att ta ett helhetsgrupp mot Iran, exempel gällande Irans kärnvapenprogram.

* Enligt bla. Säkerhetspolisen  sysslar den iranska ambassaden med en  omfattande flyktingspionage i Sverige. Detta skadar av självklara skäl den iranska oppositionen och det iranska samhället väldigt mycket. På vilket sätt tycker du att den svenska regeringen borde agera i detta ärende?

Jag har hört talas om detta och ser det som klart problematiskt. Alla som kommer till Sverige för en fristad på grund av religiös, politisk, etniska eller andra skäl till förföljelse måste känna sig trygga. Spionage av alla slag ska staten se allvarligt på och då viktigt vara tydligt med vad en ambassad får och inte får göra. Kanske utredningen kring den amerikanska ambassadens ageranden gör vi får en bredare debatt för det finns många ambassader som är här mer för övervakning snarare än för diplomatiska kontakter och viseringsfrågor.

* När iranska parlamentsledamöter kom till Sverige för ett flertal möten en tid sedan var det många svenska partier som protesterade och tom. bojkottade dem. Ett av de partier som protesterade var ju Kristdemokraterna, där du var den drivande kraften. På den populära debattsidan Newsmill, skrev du också en artikel mot den islamiska republiken i Iran… Varför tog du och KD ställning mot det här mötet?

Jag tog upp frågan på möte med vår riksdagsgrupp om huruvida vi riksdagsledamöter borde träffa iranska parlamentariker eller inte. Vi beslutade att (Kd):s riksdagsgrupp inte ska delta i möten med iranska parlamentariker. När andra minoriteter förtrycks och kvinnor stenas till döds i Iran för att nämna några brott mot mänskliga rättigheter – ska vi markera på alla sätt vi kan. Det gjorde jag genom att tag upp frågan i partiet, skiva debattartiklar och delta i manifestationer. Det är viktigt att inte bjuda in parlamentarikerna till Riksdagen, låtsas som om man träffar jämbördiga parter, och ge den iranska regimen legitimitet. Att utvecklingen i landet går åt fel håll på flera områden tycker jag vi borde markera genom att inte haft mötet.

* Hur kommer du uppmärksamma dagen för mänskliga rättigheter?

Jag kommer tala på en manifestation för att uppmärksamma det kommande valet i Vitryssland 19 december. Jag åker dit som valobservatör för att se så allt går rätt till, kan ju säga redan nu att valrörelsen inte gått rätt till. Sedan blir det väl att blogga lite och kanske skriva artikel för att uppmärksamma alla brott mot mänskliga rättigheter som begås varje dag världen över.

* Vad kommer du göra för att uppmärksamma brottet mot mänskliga rättigheter i Iran även i framtiden?

Det gäller att skapa opinion (genom artiklar, delta i debatter, manifestationer, motionera mm), att opponera när man inte tycker något går rätt till och att Sverige som nation är tydlig ute i debatten utomlands att stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati. Vi måste säga stopp, visa att vi ser och visa att vi fördömer all form av kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Var social, dela med dig!