Låt de som vill söka domartjänster

Skriver med kollegorna i justitieutskottet att vi vill låta alla dom som vill söka sig till tjänsten som domare. Läs här

I domstolar uppträder även åklagare och försvarsadvokater, och om de är kunnigare är rättens ordförande, det vill säga domaren, blir det problem eftersom det är just domarna som skall vara skickligast och vara bäst på att tillämpa våra lagar. Idag tar det inte alltför sällan lång tid att hitta ersättare till de domare som slutar med ålderns rätt.  Vi vet att mer än var femte domare kan komma att gå i pension inom en femårsperiod. Domstolsverket genomför därför en särskild utredning för ska lösa generationsskiftet. Vi vet dock att domstolarnas ställning i demokratin är viktigt för personer som vill välja att bli domare.

Det är således en avgörande betydelse för domstolarnas oberoende att domarnas integritet och självständighet i rättsprocessen garanteras. Domaren måste vara självständig från dem som har politisk och ekonomisk makt och ha lagen som sitt enda rättesnöre. Att utnämningsförfarandet av domare sker på ett sådant sätt att deras självständighet garanteras är därför av yttersta vikt.

Den nya lagen om utnämning av ordinarie domare stärker domstolarnas och domarnas oberoende ställning. Utnämningen av domare i en modern demokrati ska ske på basis av förtjänst och skicklighet. Och det krävs att domarna kan möta de högt ställda kraven på kvalitet och effektivitet i dömandet. Utnämningsförfarandet bör vidare säkerställa en rekrytering som präglas av bredd och hög kvalitet samt ta till vara det förändringsarbete som genomförts för att förbättra domarrekryteringen. Det är viktigt att domstolarna även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna i landet.

Var social, dela med dig!
,