Skär inte ner på biståndet till Vitryssland

Jag är glad att det skrivs om Vitryssland, det är ett land som många lätt glömmer. Europas sista diktatur styrs med järnhand. En ljusglimt för demokratirörelsen är det stöd de får via omvärlden. Bistånd går inte ner i Lukasjenkos egna ficka.

Dagens ledare i DN är bra men den kommer till helt fel slutsats. EU:s sanktioner är bra även om sanktioner är trubbiga instrument men att tala om att ta bort biståndet är helt fel. Det skulle bara slå mer mot befolkningen, inte mot Lukasjenko regimen. Jag har skrivit till DN och påpekat detta”Dagens ledare i DN är bra men kommer till helt fel slutsats. Det är inte via att vi tar bort biståndet som vi sänker Lukasjenka regimen utan tvärt om. Ingen annan än regimen vinner på en isolering. Det är genom det civila biståndet och slopandet av visumkrav så vitryssar kan ta sin in i EU som folket kommer börjar inse sin situation och börjar jobbar mer för förändring. Vi bör snarare tänkta på hur vi kan intensifiera biståndet: Det är inte via att vi tar bort biståndet som vi sänker Lukasjenka regimen utan tvärt om. Ingen annan än regimen vinner på en isolering.”

Jag har även skrivit en artikel på SVT-debatt om mina upplevelser på plats och sedan just lite om dagens ledare i DN, dock har jag inte satt rubriken själv. Tycker inte man ska använda ordet demokrati i onödan, och odemokratisk är fel uttryck fel är tillräckligt starkt.

”Jag känner fortfarande sorg för allt det jag såg på eftervalskvällen och nu är det viktigt att Sverige och EU inte glömmer Vitryssland. På DN:s ledarsida idag uttrycks att Sverige bör slopa sitt bistånd till Vitryssland, det är helt fel väg att gå. En ljusglimt för demokratirörelsen är det stöd de får via omvärlden. Bistånd går inte ner i Lukasjenkos egna ficka. Utan betyder oerhört mycket för alla de modiga människor i oppositionen som riskerar sina egna liv för att nå demokrati och frihet.”

Update:

En annan sak som det skrivits om en hel del i media är det avtal med Ericsson har med Vitryssland gällande telekommunikation. Jag gör uttalande i DN och meddelar där jag bett om mer information om hur avtalen är skrivna och om eventuella krav ställs där. Dessutom har är Teliasonera, ett till stor del statligt bolag, avtal med Vitryssland och jag personligen tycker att man kan ställa högre etiska krav på statsliga bolag än på privata vinstdrivande företag. Får jag inte svar jag är nöjd med eller får jag inte svar alls kommer jag gå vidare i frågan i form av en interpellation.

Var social, dela med dig!