Inrätta oberoende resningsinstitut

Jag har skrivit om att Sverige borde inrätta ett resningsinstitut flera gånger tidigare och tagit upp det i debatten i kammaren. Denna gång utvecklar jag mina tankar varför vi behöver det på Emilstankar.

Ett oberoende resningsinstitut skulle inte bara bygga upp rättssäkerheten genom att ge dem som anser sig dömda på felaktiga grunder en möjlighet till rättelse utan också på sikt förbättra metoderna att bedriva en förundersökning. Att människor frias efter många år i fängelse betyder också att någon skyldig går fri. De senaste årens friande domar betyder att gärningsmän med grova brott på sitt samvete ännu inte har fångats upp.


Sverige skulle inte vara en udda fågel om vi införde att resningsinstitut. Flera länder i Europa har i dag ett oberoende resningsinstitut i någon form, bland andra Storbritannien och Norge. Det är dags att Sverige inför samma möjlighet och på så sätt stärker rättssäkerheten.

Var social, dela med dig!