Kärleksgaranti i äldreomsorgen – nu verklighet

Stockholms Stads äldrenämnd beslutar idag att en parboendegaranti ska införas i äldreomsorgen. Det innebär att inga äldre par ska behöva sära på sig om de vill fortsätta att bo tillsammans. Även om de äldre har olika vårdbehov ska de kunna få bo ihop. Jag bloggade om detta redan förra våren och är glad det beslutas idag och får omedlebar verkan.

Bakgrunden till äldrenämndens beslut är att massmedia det senaste året uppmärksammat att Stockholms kommun och en rad andra av landets kommuner, inte erbjuder gemensamt äldreboende till äldre par som har olika vårdbehov. Människor som levt hela sitt liv tillsammans får inte bo ihop när de blir gamla utan skils åt. Det är ovärdigt.

Den som tidigare velat bo tillsammans med sin sjuka man eller hustru men kunnat klara sig själv har fått betala upp till 50 000 kronor i månaden på ett vård- eller omsorgsboende. Från och med idag ska även den friska personen biståndsbedömas och slippa betala orimliga kostnader.

Dagens beslut om parboendegaranti har blivit verklighet tack vare att kristdemokraterna i Stockholms Stad arbetat hårt för detta. Kristdemokraterna i regeringen har också varit väldigt tydliga i denna fråga. Äldreminister Maria Larsson har klargjort att regeringen kommer att lagstifta om att kommunerna måste få en skyldighet att finna lösningar enligt de äldres vilja.

Med dagens beslut skapas en kärleksgaranti inom äldreomsorgen som innebär att äldre stockholmare får ökad trygghet och större livskvalité och inte behöver leva åtskilda under sina sista levnadsår.

Var social, dela med dig!
, , ,