Anmälningsplikten – vissa vänder kappan efter vinden…

Oj vilken debatt det blev om anmälningsplikt. Svårt att debatter med en opposition som är så dåligt påläst och där de sas så många grodor. SD sa ”se ingen skillnad mellan fotboja och anmälningsplikt”.

Jag undrar om V och MP vet vad de röstar på när alla röstar på samma utskottsinitativ…

Socialdemokraterna sa i debatten i repliktskiftet med mig att de bland annat ”inte ser anmälningsplikt som frihetsberövande”. Likaså sa S ”vi har anmälningsplikt idag”.

Ja det stämmer men jag påminde S att denna gäller för dem som är misstänkta för brott och det finns risk att de flyr landet. S bör kanske tänka på hur bra den jämförelsen är.
Dessutom sa S för anmälningsplikt ska man har ”dömts för något”. De har missförstått igen eller inte läst på, detta är  fel för tillträdelseförbud sker beslut från åklagren, ingen domstol, man är alltså inte dömd.

Fokus ska vara på vad som kan och borde göras för att minska bråk och våld på arenorna. Det är skillnad på supportrar och kända våldsverkare, och att de är de senare som diskussionen bör fokusera på. Utredaren Per Unkel har fått ett brett utredningsdirektiv läs direktivet här. Vi behöver göra mer i samverkan och det behövs en samsyn på det som presenteras, det gäller även ny lagstiftning. Det som dock är viktigt är att alla förslags tydligt utreds och att det görs en konsekvensanalys för alla ny lagstiftning.

Socialdemokraterna har fört fram att anmälningsplikt ska ha en särställning i denna utredning, de säger åt utredaren vad denna ska komma fram till genom att anmälningsplikt ska utredas framför alla andra tänkbara lösningar. De tittar glatt på England och hänvisar dit i tid och otid. Det som Socialdemokraterna och övriga oppositionen inte verkar ha förstått är att Englands problem löst genom stora ombyggnader av alla arenor som finansierat till stor del av staten och dels så de inte har något supporterkultur att tala om längre då det blivit så dyrt att gå på fotboll i England. Det är också viktigt att komma ihåg att frågan om anmälningsplikt väcker viktiga frågor om grundlagsfästa rättigheter om rörelsefrihet och kräver därför noggranna avvägningar. En viktig fråga är huruvida anmälningsplikt är förenlig med grundlag och demokratins grundläggande rättsprinciper. Därför är det viktigt med utredning, remissomgång och att lagrådet får titta på förslaget. Oppositionen vill anser att lagstiftning kan ske ”ganska omedelbart” – vad de lägger i detta uttryck är dock inte alls klart. De säger att de vill att anmälningsplikten ska vara förenligt med grundlagen och Europakonventionen men verkar själva vilja använda denna väldigt vitt; citat ”inför anmälningsplikt för personer med tillträdesförbud eller som dömts för våldsbrott eller ordningsstörningar relaterade till idrottsevenemang” Alla dessa människor, alla sporter, allt inkluderas om vi nu ska läsa utskottsinitiativ som fan läser bibeln, för det är ju så Socialdemokraterna läser utredningsdirektivet.

SD vänder kappan efter vinden och vill ha anmälningsplikt med Socialdemokraternas motivering. Kutym i riksdagen är att man lägger ned sina röster, så gjorde SD i utskottet. Men har tydligen kommit än närmare Socialdemokraterna efter det då de numera kommer rösta på deras utksottsinitiativ med Socialdemokraternas motivering. Sverigedemokraterna skrev uttryckligen i sin reservation att de tyckte att det är olämpligt att föregripa utredningen. Det är därför förvånande att Sverigedemokraterna gör gemensam sak med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Att man säger åt en utredare vad denna ska komma fram till är inte en bra väg, det gäller att låta denna få se på helheten. Vi i Alliansen förlorade med 2 röster efter att SD som sagt ändrat sina röster.

Jag skriver artikel på Nyheter24

Socialdemokraterna har fört fram att anmälningsplikt ska ha en särställning i denna utredning om arenavåldet, och att denna ska utredas framför alla andra tänkbara lösningar. De tittar glatt på England och hänvisar dit i tid och otid. Det som Socialdemokraterna och övriga oppositionen inte verkar ha förstått är att hänvisa till England blir fel.

En stor del av lösningen på deras problem har varit tack vare stora ombyggnader av alla arenor som till stor del finansierats av staten. Sedan har det blivit så dyrt att gå på fotboll att det knappast finns någon supporterkultur att tala om längre. Det är också viktigt att komma ihåg att frågan om anmälningsplikt väcker viktiga frågor om grundlagsfästa rättigheter om rörelsefrihet och kräver därför noggranna avvägningar.

Jag tycker det är viktigt att vi vidgar debatten, lösningen är inte anmälningsplikt enbart och tror Socialdemokraterna det har de inte förstått mycket av problemet. Ser vi på situationen i Södertälje och på andra ställen i landet med ökad gängkriminalitet visar den på att det finns många arga unga män.

Det är nog tyvärr så att folk som inte är intresserade av fotboll börjat dras till fotbollen och de är där för att bråka. Dessa unga killar har en önskan om att få känna en samhörighet och att någon som ser dem. Antingen för att de gör ”något rätt” det vill säga något de tror de äldre supportrarna gillar eller så vill de mer ha någon som säger ifrån. Vuxna i deras närhet kanske inte gör det. Jag tror också man måste se fotbollsvåldet som ett samhällsproblem, som ett uttryck för något mer än en besvikelse över en förlustmatch.

Vi måste ta krafttag för att fotbollskulturen ska kunna leva vidare. Det är viktigt att också se hur fotbollsvåldet tyvärr signalerar otrygghet hos många unga och deras rop på uppmärksamhet. Det är inte enbart varken klubbarnas eller polisens ansvar utan alla måste komma överens. Annars är risken stor för det blir svartvita och förhastade lösningar.

För mig är det väldigt tydligt att Socialdemokraterna mer botar symtomen än sjukdomen. Jag vill bota sjukdomen och jag vill ha en stark supporterkultur där alla kan gå på fotboll utan att vara rädda. Då måste vi ta tag i problemet från grunden.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
, , ,