Ett större ansvar på nätet

Idag skriver jag på Svt-debatt om kommentarsfälten; ett helvete av ris & ros, konstruktivkritik & allt däremellan.

Jag håller med om att medierna och de som publicerar nyhetsartiklar eller debattinlägg har ett stort ansvar. Vill man att kommentarerna och diskussionerna ska innebära ett mervärde så måste man själv se till att ta diskussionen på allvar. Tänkt om Ring P1 inte skulle ställa följdfrågor till dem som ringde in. Det är bra att olika åsikter får komma till tals men det är viktigt att de som ger dem utrymme också tar ansvar och deltar i diskussionen. Jag skulle dock vilja gå ett steg till och hävda att även den som skrivit ett debattinlägg också har ett stort ansvar. När jag som politiker skriver att inlägg och lägger ut på min blogg eller får det publicerat i en tidning eller en nätsida så har jag självklart ansvar för det jag skriver. Där är nog alla överens. Men jag anser också att jag har ett ansvar för att delta aktivt i den efterföljande diskussionen.

Det behövs ett aktivt modererande. Den publicistiska goda tradition som vi haft ska vi värna om och då måste denna tradition också bli tydligare på nätet. Det finns idag ett problem att vissa forum och trådar fylls av inlägg från samma kommentatorer som i många fall kommenterar andra saker än artikelns innehåll. Det kan handla om personangrepp eller att man tar alla tillfällen att föra ut sin åsikt även om den inte alls har någon koppling till det som artikeln handlar om. Detta riskerar naturligtvis att dränka kommentarer som är kopplade till inlägget men kan också skrämma bort människor från att kommentera överhuvudtaget. Vissa av mina kollegor i riksdagen drar sig också för att skriva i vissa nättidningar just på grund av kommentarsfältet. Detta är naturligtvis väldigt beklagligt. Är lösningen därmed att stänga kommentarsfunktionen? På den frågan är mitt svar ett absolut nej. Men vi kan inte bara fortsätta som idag och bara lämna forumen och kommentarstrådarna helt till sitt eget öde. Medierna måste ta sitt ansvar. Inte sitta och utöva censur men ta del av kommentarerna och också kunna ta bort kommentarer som bryter mot de regler man sätter upp om hur man bör bete sig och kommentarer som enbart syftar till att sprida propaganda och inte har någon som helst koppling till det artikeln handlar om.

Men jag och andra som skriver måste också ta ansvar, det personliga ansvaret måste lyftas upp mer. Det är ett frivilligt val att blogga eller att skicka in en artikel. Då måste vi också vara beredda på det som följer efter. Att läsa vad som skrivs och att själv agera. Att bemöta argument, svara på frågor men också få input som kan göra att vi kan justera våra förslag eller komma med nya idéer. Visst tar det tid att ha en dialog med människor. Men som politiker är ju tanken att jag ska vara en representant. I det ingår i allra högsta grad att finnas tillgänglig och ta del av åsikter. Både de jag gillar och inte gillar. Ibland är det som att vi behöver påminna oss om detta. Dessutom är det hög tid att inse att saker och ting förändras. Nätet ger mig den absolut bästa och snabbaste möjligheten att ha dialog med andra och fånga upp vad människor tycker och tänker. Nätet är på många sätt viktigare än det lokala torget.

Läs hela artikel här.

Medievärlden omnämner min artikel.

Flera medier ser över sina kommentarsfält. Intressant hur lika men ändå olika de resonerar. Tror denna debatt kommer att hålla i sig, såväl nätet som i fikarummen.

Var social, dela med dig!
,