Välbesökt Iftar/ramadanmiddag i riksdagen

Igår anordnade jag en Iftarmiddag/fastebyrtningsmiddag efter ramadan. Tillsammans med min riksdagskollega Mehmet Kaplan stod vi värdar för denna kväll som skedde i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsens (KrF).

Det var en välbesök och trevlig kväll med hela 80 personer; religiösa företrädare, politiker, journalister, representanter från civila samhället. Kvällen inledes med välkomsttal och presentation av SMFR samt SMFRs och Kristna Fredsrörelsens (KrF) samarbetsprojekt Salaams Vänner som syftar till att utbilda unga kristna, muslimer och icketroende i civilkurage, dialog och icke-våld. Det hölls en workshop för de inbjudna gästerna.

Nedan tal höll jag på kvällen.

Fantastiskt att vi kan ordna denna träff just här i riksdagen. Att vi alla får ta del av fastebrytningen tillsammans och öka kunskapen om religiösa uttryck är en grundbult i demokrati. Utan religionsfrihet ingen demokrati.

Ibland anses demokrati vara lika med att allt ska vara neutralt. Ingen ska helst tycka och framförallt inte tro något. Det är precis tvärtom. Demokrati innebär att det finns möjlighet för olika uttryck. För olika åsikter, kultur och religion att finnas öppet men sida vid sida. Detta står inte på något sätt i motsats till att vi kan ha gemensamma värderingar.

Jag blev så glad när jag hörde om projektet Salaams vänner. Att inte se religionen som en fredens fiende utan istället att olika religiösa traditioner, i det här fallet den muslimska och kristna, traditionen kan lägga en grund för fredsarbete. Det inger hopp.

Det är inte genom att försöka låtsas som att historia, kultur  och religion inte påverkar oss som vi skapar gemenskap. Tvärtom behöver vi alla lära oss mer och i detta är jag övertygad om att vi finner väldigt mycket gemensamt.

Tack för att ni alla kom ikväll, hoppas vi ska få bra samtal såväl nu som framöver.

Kyrkanstidnings skriver om kvällen och Kristna fredsrörelsen. SMRF bloggar om kvällen.

Var social, dela med dig!
,