Inför tjänstecykel

Min motion om tjänstecykel togs upp i dagens lunchekot och i TT, bland annat i DN, Ystadallehanda. Likaså gjorde tidningen Arbetarskydd en intervju med mig.

Läs min motion här

Sverige borde följa Storbritanniens exempel att genomföra fler åtgärder som främjar cykling. Om människor cyklar mer förbättrar det folkhälsan och minskar trängseln i trafiken. Cyklisters påverkan på den yttre miljön är minimal jämfört med bilisters. Undersökningar från WHO visar att de som cyklar ofta lever längre och har 28 procents minskad risk för att dö i förtid. Satsningar på ökad cykling betalar sig tillbaka tre till ett enligt samma organisation.

I Storbritannien finns ett system med avdragsrätt för cyklar. Undantaget innebär att skatt som annars skulle tas ut för förmånen då anställda lånar cykel och säkerhetsutrustning av arbetsgivaren undantas under förutsättning att den anställda huvudsakligen (till minst 50 procent) använder cykel och utrustning för resor mellan bostad och arbetsplats. För att tillgodogöra sig skattereduktionen kan arbetsgivaren helt enkelt köpa in cyklar och säkerhetsutrustning, kvitta momsen och hantera kostnaden som vilken kapitalinvestering som helst och därmed göra avskrivningar för tillgången på vanligt sätt i verksamheten.

Denna satsning påminner om satsningen i Sverige med hemdatorer via arbetsgivare, där arbetstagaren accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot förmånen som därigenom inte beskattas.

En alternativ lösning är att se över reglerna för friskvårdsförmåner så att cykel inte likställs med s.k. andra dyrare träningsredskap vad gäller beskattning och omfattning vilket idag omöjliggör skattebefrielse – skatterabatt kan idag ges till besök i instängda spinningsalar men inte för cykling i det fria som även innebär klimatsmart resande, är billigt, minskar trafikträngseln, och stimulerar folkhälsan.

Update:

Till cykelutredningen som tillsatts så vill jag tipsa om tjänstecykel.

Var social, dela med dig!
, ,